Hur mycket tjänar en svensk undersköterska 2023?

Hur mycket tjänar en svensk undersköterska 2023?

Publicerad · 10 min läsning

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke enligt SCB och därför är det inte konstigt att många har åsikter och frågor om undersköterskors löner. Flera olika faktorer avgör vad du får för lön som undersköterska. Här kommer vi att gå igenom vad som gäller baserat på bland annat var i landet du arbetar och vad du har för typ av arbetsplats. I den här texten har vi, där det varit möjligt, utgått från årets siffror.

Genomsnittlig lön som undersköterska

Genomsnittslönen för en undersköterska låg år 2022 på knappt 28 000 kronor enligt statistik från SKR. Baserat på det blir årslönen 336 000 kronor och motsvarande timlön blir cirka 168 kronor.

 

Vad har en undersköterska i medianlön?

Medianlönen för en undersköterska inom regionen eller hos kommunen var 27 900 kr/månad i november 2022, enligt SKR. Medianlönen är ett mått som är ett bra komplement till genomsnittslön eftersom det visar den mittersta lönen efter att löner sorterats från den lägsta till den högsta lönen. Det är därför medianlönen kan vara på samma nivå i två grupper av undersköterskor, trots att det inte är samma medellön.

Vad är lönen efter skatt för en undersköterska?

Vad en undersköterska får i lön efter skatt beror på en rad faktorer. Det som framförallt avgör vad en undersköterska har för nettolön är: 

  • Hur hög lönen är innan skatt.

  • Hur hög den kommunala skatten är.

  • Om du är förmånsbeskattad.

  • Dina eventuella bidrag och avdrag.

  • Om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

För att ändå ge dig en uppfattning om vad en undersköterska tjänar efter skatt kan man säga att en nettolön på omkring 20 000 kr/mån ligger nära genomsnittet 2023. Det kan vara mer eller mindre, framförallt beroende på vad du betalar i kommunalskatt.

Vad är ingångslönen för en undersköterska?

Vad en nyutexaminerad undersköterska får i lön beror på vad det är för en arbetsplats. Den genomsnittliga ingångslönen för en undersköterska ligger omkring 25 000 kr/mån, brutto. Det är relativt högt i förhållande till hur mycket en undersköterska med lång erfarenhet tjänar. Jämfört med andra yrkesgrupper är dock lönen låg. 

Olika löner på olika arbetsplatser

Undersköterska är en bred yrkeskategori och det finns behov av undersköterskor på ett stort antal arbetsplatser som sinsemellan kan vara ganska olika. På ett äldreboende kan mycket handla om att bygga upp bestående relationer med omsorgstagarna samtidigt som man får utbildning inom geriatrik. På ett sjukhus möter du hela tiden olika människor och arbetsuppgifterna kan variera beroende på vad det är för avdelning. 

Vad du får i lön som undersköterska beror till viss del på vad du har för arbetsplats. Nedan informerar vi om medellöner för undersköterskor med några av de vanligare befattningarna inom yrket. Observera att bonusar och andra rörliga ersättningar kan se olika ut på olika arbetsplatser. Det finns alltså flera saker att ta hänsyn till än grundlönen när man jämför löner på olika arbetsplatser. Medellönen för män är på många arbetsplatser något lägre vilket kan förklaras av att de, i genomsnitt, stannar en kortare tid i yrket.

Vad är lönen för en undersköterska på sjukhus?

28  084 kr/månad är medellönen för undersköterskor inom regionen enligt uppgifter publicerade i Dagens Medicin.

Vad är lönen för en undersköterska på äldreboende?

30 300 kr/månad är medellönen för undersköterskor på äldreboende.

Vad är lönen för en undersköterska inom hemtjänsten?

2023 är medellönen för en undersköterska inom hemtjänsten 30 300 kr/månad, alltså på samma nivå som lönen för undersköterskor som jobbar på äldreboenden. 

Vad tjänar en specialistundersköterska?

Medellönen för en specialistundersköterska 2023 är 30 700 kr/månad. Många menar att det borde löna sig mer med specialisering och erfarenhet än vad det gör idag. 

I genomgången av medellönen har vi behövt använda flera källor för att svara på samtliga frågor och uträkningar kan ha gjorts på olika sätt avseende bonusar, semesterlön och rörliga ersättningar. Grundregeln är dock att inga bonusar eller rörliga ersättningar ingår i uträkningarna av medellöner som vi presenterar ovan.

Hur skiljer sig lönen åt för undersköterskor i olika delar av landet?

I vilken del av landet du väljer att jobba som undersköterska har inte en avgörande betydelse för din lön. Om du inte har en specifik kompetens som efterfrågas i en viss kommun eller inom en region. 

För att visa att de geografisk skillnaderna mellan löner för undersköterskor är relativt små presenterar vi medellöner för några större kommuner i landet:  

  • Lön undersköterska Stockholm stad: 28 262 kr/månad

  • Lön undersköterska Lunds kommun: 27 331 kr/månad

  • Lön undersköterska Umeå: 28 162 kr/mån

  • Lön undersköterska Göteborg: 28 973 kr/mån

  • Lön undersköterska Malmö: 28 251 kr/mån

Mölndal och Härryda med genomsnittliga löner på en bit över 29 500 kr/månad ligger i topp. Lite mer än 3000 kronor högre än de kommuner där den genomsnittliga lönen för undersköterskor var lägst. Här hittar du hela listan över vad undersköterskor hade i lön i Sveriges kommuner 2022. Lönerna har stigit något sedan dess och när det gäller riktigt små kommuner får man ta hänsyn till att siffrorna kan skilja sig ganska mycket från år till år.

För undersköterskor som arbetar inom regionen ligger Västra Götaland i topp lönemässigt med 28 947 kronor i månaden. I botten hittar vi Örebro län där medellönen för undersköterskor ligger på 26 761 kronor. 

Vad får en undersköterska i lön i Norge?

En undersköterska i Norge har högre lön än i Sverige. Räkna med en ersättning på omkring 45 000 kr/mån innan skatt. Levnadsomkostnaderna blir i regel högre i Norge men förutsättningarna för att få mer över varje månad är ändå goda. Svenska undersköterskor har i regel ett bra rykte i vårt grannland. Tänk på att du behöver ha en särskild legitimation/auktorisation för att kunna jobba som undersköterska i Norge. Läs gärna vår text om hur det är att jobba som bemanningssjuksköterska i Norge, det mesta gäller även undersköterskor som vill prova att arbeta i Norge. Du kan också läsa vår text på norska om lön för helsefagarbeidere som är samma sak som undersköterska.

Lust att arbeta i Norge? Läs vår steg-för-steg guide till hur du ansöker om norsk legitimation.

Lönerna för undersköterskor ökar, men är det tillräckligt?

Kommunal har gjort en överenskommelse med Sveriges kommuner som kommer att ge bland annat undersköterskor en löneförhöjning med 4.1 procent för perioden april 2023 till sista mars 2024. Höjningen motsvarar strax över 1000 kronor i månaden för en undersköterska som jobbar heltid. Hos SKR hittar du mer information om avtalet. Enligt Riksbankens prognos kommer inflationen att ligga på över 2 % under större delen av året. Det äter i praktiken upp minst hälften av höjningen på 4.1 %. 

De flesta är ense om att lönerna för undersköterskor behöver höjas. Då undersköterskor är en mycket stor yrkesgrupp påverkas möjligheterna till framtida höjningar av det ekonomiska läget.

Lönerna stiger långsamt

Genomsnittslönen för undersköterskor stiger något med åren. När siffrorna presenteras i form av ett diagram blir det tydligt att löneutveckling inte är särskilt brant jämfört med hur det ser ut inom de flesta andra yrken.

Undersköterskor får inte alltid den lön de förtjänar

Enligt SCB är Undersköterska det största bristyrket inom vården och det antas bero på att det är ganska låg lön i förhållande till den höga arbetsbelastningen.

Tyvärr ser vi en trend där ett minskat antal vårdplatser leder till längre köer och en mer ansträngd situation för alla inom vården. Inte minst undersköterskor drabbas eftersom de ofta förväntas ta ansvar för att skapa en bra miljö för alla personer i behov av vård och omsorg. Den mänskliga kontakten är grundläggande, på ett annat sätt än för till exempel en läkare. Undersköterskor behöver visa empati och tålamod, ofta under tuffa förhållanden där stressen hela tiden gör sig påmind. Som undersköterska kan du räkna med att få en lön som är något högre än vad du skulle tjäna som köksbiträde eller städare. Medellönen ligger dock ca 33 % under den nationella medellönen för svenskar.

Att öka lönen för undersköterskor vore dessutom ett sätt att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor. Eftersom det finns så många undersköterskor i landet, samtidigt som kvinnor är i kraftig majoritet. Mer än 90 % av alla undersköterskor i Sverige är kvinnor.

En undersköterska med många år inom yrket som tar ett stort ansvar på sin arbetsplats kan genom att dela med sig av sin kunskap till dem som är nya inom yrket skapa ett stort värde. Om det återspeglades i lönen för undersköterskor skulle det kunna motivera fler att stanna längre inom yrket.

Tjänar man mer som undersköterska inom bemanning?

En rimlig lön är ett viktigt mått på uppskattning för ett arbete som kan innebära stora prövningar. Att lönerna borde vara bättre för undersköterskor drabbar inte bara dig som arbetar som undersköterska. Lägre löner leder till ett lägre intresse för yrket i en situation där vi behöver fler undersköterskor. Där har bemanningsföretagen spelat en viktig roll eftersom det är ett alternativ för dig som prioriterar att få så hög lön som möjligt. 

Att det finns möjlighet att få ut en högre månadslön stärker yrkets status, till glädje för alla. Samtidigt erbjuder flera av de bemanningsföretag som du kan jämföra genom oss på Bemlo bättre arbetsvillkor. Du kan även få ett jobb med fast lön som undersköterska hos ett bemanningsföretag. Här kan du hitta mer information om hur det är att arbeta inom bemanning.

Vad kan du som undersköterska få i lön inom bemanning?

Olika företag inom bemanning sätter olika löner och de individuella skillnaderna kan också vara betydligt större än inom kommuner och regionen. En timlön på 220 kronor exklusive semesterersättning är realistisk och ger en månadslön på strax över 35 000 kronor. Det ska ses i relation till att den genomsnittliga lönen för en undersköterska är omkring 28 000 kronor i månaden i Sverige.

En aspekt som kan vara viktigt att beakta är att ett bemanningsföretag med ett relativt högre upphandlat pris än sina konkurrenter kan ha svårare att ge dig full beläggning som timanställd än ett företag med lägre upphandlat pris. Detta beror på att bemanningsföretag med lägre upphandlat pris har prioritet över dem med högre priser. För dig som undersköterska innebär det att företag som erbjuder lägre lön potentiellt kan bemanna fler uppdrag.

Höj din lön med hjälp av Bemlo

Vad du kan få för lön som undersköterska i privat sektor eller på ett bemanningsföretag med avtal med regionen skiljer sig från vad du kan räkna med att tjäna på en arbetsplats i kommunens eller regionens regi. Undersköterska är ett yrke med relativt låg lönespridning, även om du naturligtvis kan räkna med att få en högre lön med många år inom yrket. 

Genom att använda Bemlo så matchar vi dig med flera bemanningsföretag så att du kan jämföra erbjudanden. Låt företag konkurrera om din kompetens säkra det bästa erbjudandet. Kom igång nu genom att skapa en profil.

Hur hög lön ska undersköterskor ha jämfört med sjuksköterskor?

En undersköterska med många år i yrket har ett större kunnande än en nyutexaminerad sjuksköterska men ligger långt under sjuksköterskor i lön. Enligt SCB är den genomsnittliga grundlönen för en sjuksköterska 39 500 kr, alltså mer än 10 000 kronor över vad en undersköterska tjänar. Här kan du läsa mer om sjuksköterskors löner.  Att sjuksköterskor har en lång utbildning och hög medicinsk kompetens måste naturligtvis märkas på lönen men hur stor skillnaden ska vara jämfört med vad en undersköterska tjänar är en intressant fråga. Vad tycker du? Ge gärna din syn på det eller något annat som vi har tagit upp i kommentarsfältet under det här inlägget.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo