Till huvudsidan

Vårdförbundet finns för att du ska ha det bra på jobbet - bli medlem!

Bemlo och Vårdförbundet jobbar båda med att på olika sätt  förbättra villkoren för de som arbetar inom vården. Vi har samlat frågor och svar om vad Vårdförbundet kan göra för dig som jobbar inom bemanning.

Här kan du gratis testa medlemskap i Vårdförbundet

Vad tjänar jag som bemanningssjuksköterska på att vara medlem i Vårdförbundet?

  • Vårdförbundet kämpar för att det ska finnas kollektivavtal hos alla bemanningsföretag och att avtalen ska innehålla det som är viktigt för dig.

  • Du får hjälp att granska anställningsavtal, så att du får korrekt lön, pension och reseersättning m.m. 

  • Rådgivning och stöd i alla frågor som rör ditt arbetsliv, mellan kl 8-18 alla vardagar.

  • Juridisk hjälp ifall du skulle göra något misstag eller bli anklagad för att ha gjort ett misstag i din yrkesutövning.

  • Juridisk hjälp med vissa arbetsrättsliga tvister.

  • CV-granskning med svarsgaranti inom 24 timmar.

  • Försäkringen "stick- och skärskada" ingår automatiskt i ditt medlemskap.

  • Rabatt på viktiga försäkringar i Folksam. 

  • Inkomstförsäkring som tillsammans med A-kassan ger dig ca 80% av din nettolön om du blir arbetslös

Nedan följer frågor och svar från Vårdförbundet

Vem kan vara medlem i Vårdförbundet?

+

Vårdförbundet är ett yrkesförbund och välkomnar dig som är legitimerad Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Röntgensjuksköterska eller Sjuksköterska.

Vårdförbundet organiserar medlemmar i alla arbetsmarknadssektorer och du kan självklart vara medlem som anställd i privata vårdföretag och bemanningsföretag.

Kan jag få hjälp med löneförhandling?

+

På Vårdförbundet Direkt kan du få information om hur du räknar ut vad din timlön motsvarar i månadslön och jämföra med lönerna hos andra arbetsgivare utanför bemanningsbranschen. Vi kan däremot inte genomföra själva förhandlingen med en tänkt arbetsgivare.

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Vad är ett bra anställningsavtal?

+

Om du tar anställning i ett företag som INTE har kollektivavtal är det angeläget att allt som är viktigt för dig står med som förmåner i ditt personliga anställningsavtal. På Vårdförbundet Direkt kan du få en checklista över allt som bör vara med i anställningsavtalet.

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Hur kan Vårdförbundet hjälpa kring pensionen?

+

I Sverige är det lag på att alla företag med anställda måste betala sociala avgifter som bl.a. går till din allmänna pension. Men det finns ingen lag som tvinga företag att betala in tjänstepension. Alla företag som har tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet betalar in tjänstepension, som förvaltas av stora pensionsbolag och därför ger förhållandevis stor avkastning till alla individer. Om du väljer att ta anställning i företag utan kollektivavtal måste du själv agera för att få en tjänstepension värd namnet. På Vårdförbundet Direkt kan du få en tydlig bild av hur du bör agera och vilka konsekvenser olika val får för dig i framtiden. 

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Har jag som bemanningsanställd uppsägningstid?

+

Uppsägningstid regleras i kollektivavtalen, finns inget sådant kan du inte säga upp en tidsbegränsad anställning. Men det finns sätt att lösa det, den informationen kan du få av oss på vårdförbundet.

Något som tyvärr är alltför vanligt inom bemanningsbranschen är att bemanningsföretaget avbryter uppdrag i förtid, vilket kan strida mot både avtal och gällande rätt. Är du medlem kan du få hjälp att driva en sådan process. Du kan också få ditt anställningsavtal granskat innan du skriver på, så du vet vad det innebär och kan ställa motkrav innan undertecknad.

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Vem är ansvarig för min arbetsmiljö?

+

Det beror sig på, det finns inte ett generellt svar på den frågan, så kontakta oss, så kan vi hjälpa dig med din specifika fråga.

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Kan jag jobba extra i bemanningsföretag?

+

Om du är anställd i en region, kommun eller i ett privat vårdföretag är det inte självklart att du kan jobba extra i ett bemanningsföretag. På Vårdförbundet Direkt kan vi berätta för dig vilka regler som gäller. 

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Varför ska man vara med i en fackförening?

+

Den långsiktiga och övergripande tanken med facklig verksamhet är att teckna kollektivavtal. Dess större andel av de som arbetar hos en arbetsgivare, som är medlemmar dess mer intressant är det för arbetsgivaren att teckna kollektivavtal. Ett kollektivavtal reglerar vilka rättigheter du som anställda har till exempel tjänstepension, försäkringar på arbetet, övertidsersättning, Ob-ersättning, längre semester och många andra förmåner. Rättigheter som inte är en självklarhet i företag som saknar kollektivavtal. Med färre medlemmar kommer vi successivt att få sämre kollektivavtal. Ditt bidrag som medlem behövs för att göra yrkeslivet bättre!

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Har jag som bemanningsanställd något fackligt ombud?

+

Fackliga ombud väljs av medlemmarna i ett företag. Idag finns det endast ett fåtal fackliga företrädare inom bemanningsbranschen, men vi vill att det ska bli fler. Vårdförbundet har en grupp anställda som jobbar för att antalet medlemmar och fackliga ombud ska öka i bemanningsföretagen. Att ha fackligt valda representanter i företaget ökar möjligheterna att teckna kollektivavtal och ge de anställda mer inflytande i företaget. 

Bli medlem här och ring Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo