Våga prova bemanning - Trender och tips

Våga prova bemanning - Trender och tips

Publicerad · 9 min läsning

Att gå från en fast anställning till att börja jobba inom bemanning kan kännas skrämmande. Du funderar kanske på hur mycket jobb det egentligen finns, vilka rättigheter man har, om du skulle passa som vårdkonsult och hur det är att vara ny på en arbetsplats som bemanningspersonal? I denna artikel svarar Bemlo på dessa frågor och ger tips till jobbsökandet för att peppa dig att våga prova bemanning!

Jobbutsikter för bemanningspersonal

Fortsatt stort behov av bemanning

Regionerna har ett fortsatt stort behov av bemanning visar de senaste undersökningarna. Anledningarna är att det dels finns ett konstant behov av hyrpersonal på grund av sådant som semester, sjukskrivningar och föräldraledighet. Dels finns ett stort missnöje över arbetsvillkor, schemaläggning och löner inom vården, vilket medför uppsägningar vars platser snabbt måste fyllas. I vissa fall har missnöjet även resulterat i gruppuppsägningar som vid barnmorskeupproret. Så länge situationen ser ut såhär kommer vården fortsätta vara beroende av hyrpersonal. 

Detta bidrar till behovet av bemanning

 • Basbehov av bemanning pga semester, sjukskrivningar och föräldraledighet

 • Missnöje över arbetsvillkor hos regionerna

 • Stora skillnader i ersättning mellan offentlig sektor och bemanning

 • Viljan att bestämma över sin arbetstid och schema

 • Brist inom specialiseringar och yrkeskompetenser

 • Tillfälliga ökade vårdbehov, exempelvis pandemin

Mer pengar läggs på bemanning

Under 2021 ökade de totala kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent, en ökning från 5,6 miljarder till 6,3 miljarder. Framförallt ökade kostnaderna för sjuksköterskor, vars yrkesgrupp medförde en total ökning med 24 procent. Kostnader för läkare ökade med 8,4 procent. Hur mycket pengar regionerna lägger på hyrpersonal påverkar både antalet bemanningsjobb i regionen och hur mycket ersättning de erbjuder.

Regionerna som ökade sina kostnader mest mellan år 2020-2021

Uppsala 46,3 %

Örebro 30,4 %

Sörmland 29,6 %

Västmanland 23,6%

Kronoberg 21,3%

Halland 21,6 %

Norrbotten 20,7 %

Jönköping 20,6 %

Stockholm 18,7 %

Västra Götaland 16,8 %

Endast två regioner minskade sina kostnader för hyrpersonal, Skåne med -14,5% och Blekinge med -6,1%.

Fler bemanningstjänster än vad som tillsätts

I nuläget publiceras långt fler uppdrag än vad som tillsätts, det finns alltså ett större behov av bemanning i vården än vad det finns vårdkonsulter som kan möta det. En del uppdrag annonseras dock relativt kort inpå uppdragets startdatum, med anledning att det exempelvis är svårt att förutspå sjukdom. När du söker bland uppdrag behöver du därför inte vara orolig för att uppdragen kommer ta slut, de dyker upp hela tiden. Vill du söka en tjänst för flera månader framåt, kan det alltså se ut att endast finnas ett begränsat antal tjänster vid aktuell tidpunkt, men allt eftersom startperioden närmar sig kommer antal uppdrag fyllas på. 

Att hitta uppdrag som vårdkonsult

Flexibilitet ökar jobbmöjligheterna

Är du flexibel i ditt jobbsökande vad gäller område, verksamhet, arbetstider och schemaläggning kommer du hitta jobb inom bemanningsbranschen. Att jobbmöjligheter ökar desto flexiblare du är, är en fördel för dig som arbetstagare. Det möjliggör att du själv kan styra över var du vill jobba, när du vill jobba, hur mycket du vill jobba och med vad du vill jobba - du styr helt enkelt över hela ditt arbetsliv! 

Uppdragens längd

Vården eftersträvar kontinuitet, både för att säkerställa vården för patienterna och för att bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. Samtidigt finns det också akuta behov av extrapersonal och vikarier i vården som kan bistå ordinarie arbetslag. Detta medför att uppdragens längd för sjuksköterskor ofta är minst två månader långa, men kan variera mellan två veckor och tre månader. Det finns såklart både kortare och längre uppdrag, samt ofta möjlighet till förlängning.

Bemanning möjliggör ett varierat arbete

För dig som vårdkonsult innebär flexibilitet i bemanningsbranschen att du dels kan välja att söka långa vikariat och tjänster på samma arbetsplatser för att återkomma till avdelningar du känner till. Dels kan du ta ströpass och korta uppdrag med knappare varsel om du är intresserad av att se olika arbetsplatser och olika delar av Sverige. Att variera uppdragen är dessutom bra för dig som vill ta chansen att bredda din kompetens genom att prova flera professioner!

Urval av uppdrag

Angående urval av uppdrag företag erbjuder kan det förekomma att en specifik tjänst erbjuds av flera företag samtidigt eller bara av ett enstaka. Om du vill se vilka jobbannonser som finns i ett särskilt geografiskt område kan du titta på vilka företag som är upphandlade i olika kommuner. Vill du se vilka uppdrag som finns i respektive region kan du filtrera på “region” bland Bemlos sammanställning av jobbanonser. En del bemanningsföretag har även avtal med privata aktörer. 

Om du istället vill jobba med ett specifikt arbetsområde hittar du enklast information om bemanningsföretagens specialiseringar på deras hemsida eller genom att kontakta aktuellt företag.

5 tips för att utöka jobbmöjligheterna

 • Var flexibel med vilken region du söker jobb i, vissa regioner har svårare än andra att hitta rätt personal och erbjuder då dessutom oftast högre ersättning

 • Var flexibel med att jobba för region, kommun och privat sektor

 • Var flexibel med vilka verksamheter du kan tänka dig, med bred kompetens ökar antalet relevanta uppdrag

 • Var flexibel med vilka tider du kan jobba, både vad gäller schemaläggning och uppdrag med kort varsel

 • Se över bemanningsföretag med flera olika ersättningar

Det finns över 85 bemanningsföretag så för att du ska slippa lämna CV till flera olika företag rekommenderar vi att skapa en profil hos oss, då kan du söka flera uppdrag samtidigt och enklare navigera mellan bemanningsföretagen och deras jobberbjudanden.

 

Grundläggande rättigheter du har som vårdkonsult

Sjuklön

Sjuklönelagen gäller för alla, oavsett anställningsform. Den innebär att du har rätt till 80% av den lön och anställningsförmåner du hade fått på dina inbokade pass. Från lönen dras motsvarigheten av en arbetsdags sjuklön av, ett så kallat karensavdrag. 

För dig som jobbar inom bemanning behöver du dock varit anställd 14 dagar i följd och arbetat under dessa för att ha rätt till sjuklön, vilket innebär att om det går mer 14 dagar mellan dina uppdrag börjar räkningen om. Först efter 14 dagar på det nya uppdraget har du återigen rätt till sjuklön. Det finns även bemanningsföretag som erbjuder sjuklön från dag ett oavsett längd på uppdraget eller om du har ett inbokat uppdrag som är längre än 30 dagar. 

Kollektivavtal

Precis som inom alla branscher finns det bemanningsföretag i vården som inte erbjuder kollektivavtal, men dessa företag har oftast kollektivavtalsliknande lösningar istället. För att ta reda på vilka bemanningsföretag som erbjuder kollektivavtal kan du besöka Bemlos startsida där olika bemanningsföretag rankas.

Pension

Som hyrsjuksköterska eller hyrläkare får du alltid allmän pension, eftersom den betalas ut av staten och baseras på alla dina beskattade inkomster. Kraven för att pensionen ska betalas ut är endast att du ska ha bott eller arbetat i Sverige. Vad som kan skilja bemanningsföretagen åt som arbetsgivare är däremot tjänstepensionen.

Om bemanningsföretaget erbjuder kollektivavtal är de skyldiga dig tjänstepension. En del bemanningsföretag erbjuder istället för tjänstepension ett påslag på lönen, men du kan också be ditt bemanningsföretag om att få tjänstepensionen utbetalad. Tar du ett uppdrag hos ett företag som istället för tjänstepension ökar din ersättning rekommenderar vi att du upprättar ett eget pensionssparande, förslagsvis genom att avsätta 4,5% av din månadslön.

Ansöka om bolån

Att söka bolån som hyrsjuksköterska eller hyrläkare är fullt möjligt. Det har blivit allt vanligare att inte vara fast anställd inom fler branscher än vården och som vårdkonsult är du i gott sällskap bland egenföretagare, projektanställda, vikarier och säsongsarbetande. I dagsläget finns fortfarande långivare som bara utreder låntagare med fast anställning, men fler och fler långivare gör det enklare att ansöka om bolån även för dig som jobbar med bemanning. Din återbetalningsförmåga är huvudfokus för långivare, och därför är det viktigt att du understryker inte bara din goda ekonomi, utan också att jobbmöjligheterna inom vården är stora och att du därför inte löper risk att förlora din inkomst. 

Är jag rätt person för bemanning?

Yrkeserfarenhet kan krävas för att få uppdrag

Som sjuksköterska i Sverige krävs det oftast 2 års jobberfarenhet för att kunna ta uppdrag som hyrsjuksköterska, men det finns även företag som anställer dig som har mindre erfarenhet än så. I Norge ser situationen annorlunda ut då du kan anställas direkt efter examen inom vissa områden av sjukvården. Exakta mått på erfarenhet både för svenska och norska uppdrag hittas hos respektive företag. På Bemlos blogg har vi också skrivit just om att jobba inom bemanning som nyexaminerad.

Är jag kompetent nog att jobba inom bemanning?

I en intervju med Ida, erfaren sjuksköterska både som fast anställd och inom bemanning samt grundare av bemanningsföretaget Idaliv, beskriver hon att det tvivel hon kände inför att inte vara kompetent nog för sina bemanningsuppdrag försvann bara ett par veckor in i arbetet. Angående hur man själv bör se på sin kompetens inför att börja med bemanning tipsar Ida om att en erfaren sjuksköterska bör tro på sig själv och lita på de kunskaper man har. Om man istället är nyare i branschen rekommenderar hon att noggrannare se över uppdragen bemanningsföretagen erbjuder för att känna sig säker på att behärska arbetet man förväntas utföra. 

Att komma till nya arbetsplatser

Man kan förstås oroa sig lite över hur det är att återkommande vara ny på jobbet, att inte vara trygg med kollegor och rutiner. Kanske finns också en oro för att inte känna sig välkomnad just som bemanningspersonal, exempelvis med tanke på att vårdkonsulter i regel har högre ersättning än fast anställda. Det man bör ha i åtanke

är att konsulter oftast hyrs in i vården för att avlasta en ansträngd avdelning där det råder personalbrist, eller till en avdelning där en specifik kompetens saknas. Därigenom menar flera som jobbar inom bemanning att det egentligen är ett tacksamt sätt att som ny ansluta till ett befintligt arbetslag.

Vill du läsa mer om andras upplevelse av bemanning?

Fredrica: Sjuksköterska som jobbat i Norge och startat AB

Fredrik: Röntgensjuksköterska som säsongat i fjällen

Ida: Sjuksköterska som undervisat och driver eget bemanningsföretag

Micaela: Bemanningssjuksköterska som svarar på myter och sanningar om bemanning

Introduktion till det nya jobbet

När man kommer ny till en arbetsplats via ett bemanningsföretag brukar man även få en introduktion innan man får börja arbeta självständigt för att känna sig trygg på uppdraget. Detta är oftast 1-2 dagar men det kan variera med olika uppdrag. Bemlo har skrivit mer om introduktionen och vad som gäller i respektive region. Utöver introduktion till en arbetsplats har Bemlo också beskrivit hur bemanning fungerar och vad som är viktigt att ha koll på under Bemanningstips på hemsidan. 

5 tips till ditt första bemanningsjobb

 • Se till att du har den erfarenhet som krävs för uppdraget, detta kommer göra både dig själv och din arbetsgivare trygg med din anställning

 • Ha koll på dina rättigheter, ersättning och förmåner för att säkerställa att företagen du söker dig till erbjuder det du vill ha och har rätt till

 • Att prova olika uppdrag är en chans att lära dig mer och bredda din kompetens

 • Gör ditt bästa och var trevlig, att du och befintlig personal samarbetar väl ökar dina chanser att få goda referenser och nya jobbmöjligheter

 • Påminn dig själv om att du har rätt kunskap och att du behärskar ditt yrke, det förändras inte i ett skifte mellan fast anställning och bemanning

Är du sjuksköterska och vill börja jobba inom bemanning? Kom igång med jobbsökandet genom att skapa en profil på Bemlo så hjälper vi dig hitta ett uppdrag som passar dig!

Källor

Allmän pension och tjänstepension

Bolån

Statistik från SKR

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo