Vad tjänar en sjuksköterska 2021 och hur får du högst möjliga lön.

Uppdaterad 5/22/2021

I det här inlägget svarar Bemlo på några vanligt förkommande frågor gällande löner för sjuksköterskor och slår fast vad en sjuksköterska kan förvänta sig i lön under 2021.

Vad en sjuksköterska tjänar är ingen enkel fråga att besvara. Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp som inkluderar många specialistutbildningar, arbetsgivare, arbetsuppgifter och omfattar ett stort åldersspann. 

Frågan om vad en sjuksköterska BÖR tjäna är också hett debatterat. Det finns en större rörelse för att höja medellönen som drivs inte minst av vårdförbundet som har krav på en livstidslönehöjning på trettio procent (30%). 

I det här inlägget kommer Bemlo försöka svara på några vanliga frågor och en gång för alla slå fast vad en sjuksköterska kan förvänta sig i lön år 2021.

Vad är snittlönen för en sjuksköterska?

Att hitta snittlönen för en sjuksköterska 2021 är inte så enkelt som man kan tro. Det finns många faktorer som spelar in och de olika källor Bemlo har kollat med har presenterat siffror som varierat med flera tusen kronor per månad. 

Sammanfattat kan man säga att medianheltidslönen för en allmänsjuksköterska år 2021 ligger på 31 200 – 33 600 kr. Medelåldern ligger på 34 år och man har i snitt 6,8 år av erfarenhet. Du kan naturligtvis ha både högre och lägre lön och ovanstående siffror gäller bara som ett generellt genomsnitt.

Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

Vad tjänar en sjuksköterska efter skatt?

När man diskuterar lön pratar man nästan alltid om lön före skatt, detta då skatten du betalar beror på många individuella faktorer som vart du bor, om du har andra inkomster, om du blir förmånsbeskattad samt om du får några speciella bidrag eller ersättningar. Om vi antar en lön på 31 200 kr i månaden före skatt (medianlön för sjuksköterskor inom regionen) utan andra inkomster blir lönen följande i några stora svenska kommuner.

  • Stockholm: 24 446 kr efter skatt / månad

  • Göteborg: 23 795 kr efter skatt / månad

  • Malmö: 23 835 kr efter skatt / månad

Om du är medlem i Svenska kyrkan tillkommer kyrkoskatt på ungefär 200 kr / månad.

Vad är ingångslönen för en sjuksköterska?

Ingångslönen för en grundutbildad sjuksköterska ligger idag på mellan 25 500 kr - 28 000 kr. Lönen för nyexaminerade sköterskor har ökat på senare tid men är ännu idag inte uppe på de nivåer som efterfrågas. För specialistutbildade sjuksköterskor är ingångslönen högre. Till exempel kan en nyexaminerad barnmorska förvänta sig över 32 000 kr i månaden. 

Hur stor skillnad gör erfarenhet på din lön?

Ett av de största från klagomålen från sjuksköterskor gäller yrkets löneutveckling. Sjuksköterskeyrket har en relativt platt lönekurva där många års erfarenhet inte nödvändigtvis innebär en matchande löneökning. För allmänsjuksköterskor har de tio procent (10%) bäst betalda tjugo procent (20%) mer i lön än snittet. 

Jämförelsevis kan en civilingenjör med tio års erfarenhet förvänta sig fyrtio procent (40%) mer i lön än en nyexaminerad. För att fler ska välja att stanna länge inom yrket har vårdförbundet målsättningen att de högst betalda ska tjäna dubbelt så mycket som de lägst betalda jämfört med idag när skillnaden är trettio procent (30%).

Hur mycket skiljer sig lönen mellan kvinnor och män?

Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke med ungefär 88% kvinnliga medarbetare. Andelen manliga sjuksköterskor har ökat men det är fortfarande väldigt få män jämfört med kvinnor som söker utbildningarna. Enligt SCB tjänade kvinnliga sjuksköterskor 98,6% av sina manliga kollegors heltidslön. Kollar man på bruttolön skiljer sig dock resultatet mer då procentuellt fler kvinnor jobbar deltid. 

För läkare är skillnaden betydligt större. Här tjänar kvinnor bara 91,7% av männens heltidslön.

Vad tjänar en sjuksköterska på vårdcentral?

På vårdcentraler jobbar flera olika typer av sjuksköterskor, bland annat många distriktssjuksköterskor. Vårdcentraler kan också drivas i olika regi, både kommunalt och privat, vilket påverkar lönen. I regel får man bäst lön om man arbetar på en privat vårdcentral. Som legitimerad sjuksköterska kommer du tjäna i snitt 33 600 kr i månaden och som specialistutbildad kan du förvänta dig en medellön på 37 420 kr i månaden.

Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

Vad tjänar en barnsjuksköterska?

En barnsjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som ofta arbetar på sjukhus och barnavårdscentraler med barn och ungdomar. Barnsjuksköterskor tjänar i snitt runt 37 400 kr i månaden. Exakt hur mycket du tjänar beror mycket på vart i landet, för vilken aktör och hur mycket erfarenhet du har sedan tidigare.

I vilken sektor tjänar man bäst?

Om man vill tjäna högsta möjliga lön som sjuksköterska ska man söka sig till bemanningsbranschen där man kan förvänta sig en timlön på mellan 200 kr och 600 kr. Vi har en äldre artikel som behandlar ämnet på djupet och en funktion där man som vårdkonsult anonymt kan rapportera in sin lön och jämföra. 

Som sjuksköterska får du sämst betalt av regionerna som ofta ligger några tusenlappar under kommunerna. Privata vårdaktörer ligger ofta på samma nivå som kommunerna men har mer varierande löner där vilket företag och vilka uppdrag spelar stor roll. 

I vilken region tjänar man bäst?

Vad regionerna och kommunerna betalar hänger ihop med hur svårt de har att få tag i kvalificerade sjuksköterskor. Vill man ha bästa möjliga lön ska man därför söka sig till mindre tätbefolkade regioner eller kranskommuner. 

Vilken specialisering betalar bäst?

Barnmorskor är den specialisering som ger högst lön följt av specialistsjuksköterskor och till sist röntgensjuksköterskor som tjänar ungefär lika mycket som legitimerade sjuksköterskor. Medellönen för barnmorskor ligger på 38 240 kr, på 37 420 kr för specialistsjuksköterskor och på 33 450 kr för röntgensjuksköterskor.

Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

PlatsYrkesgrupp
1Barnmorskor
2Intensivvårdssjuksköterskor
3Operationssjuksköterskor
4Anestesisjuksköterskor
5Barnsjuksköterskor
6Ambulanssjuksköterskor
7Distriktssjuksköterskor
8Psykatrisjuksköterskor
9Grundutbildad sjuksköterskor
10Geriatriksjuksköterskor
11Röntgensjuksköterskor

Har du funderat på att arbeta som bemanningssjuksköterska?

Det mest effektiva sättet att öka sin lön som sjuksköterska är att börja jobba inom bemanningssektorn. Som bemanningssköterska, eller stafettsjuksköterska som det ibland kallas, är det inte ovanligt att tjäna dubbelt sin nuvarande timlön. Läs gärna mer bemanningssektorn på vår blogg

Vad tjänar en bemanningssjuksköterska?

För mer detaljerad information, se vår lönestatistiksida. Som bemanningssjuksköterska tjänar man betydligt bättre än sina kollegor hos regionen eller inom det kommunala. Detta trots att man i många fall arbetar samma tider och med samma uppgifter. Som stafettsjuksköterska tjänar man runt 55 400 kr i månaden utan specialistutbildning och 62 400 kr med någon specialistutbildning (båda siffrorna inklusive semesterersättning). Tar man uppdrag på platser där det är svårt att hitta rätt personal blir lönen oftast högre, i Västernorrland ligger vårt snitt på specialistsjuksköterskor på 78 560 kr i månaden.

Vilket bemanningsföretag betalar bäst?

Vad företagen betalar dig som bemanningssjuksköterska, eller stafettsjuksköterska, hänger ihop med vilka avtal företaget har med regionen du arbetar i. Ju högre de fakturerar desto mer kan du få i ersättning. Det är dock företagen som fakturerar lägst som först får möjlighet att fylla kontrakten så har du hög ersättning kan det innebära färre uppdrag totalt. 

Läs gärna mer om hur lönen för en vårdkonsult fungerar på vår blogg.

Vad tjänar en undersköterska?

En undersköterskas snittlön år 2021 låg på 27 900 kr i månaden. Som fast anställd undersköterska tjänar du mest inom det kommunala och minst hos landstinget, det skiljer ofta över 1000 kr månaden mellan lönen du får hos kommunen och hos landstinget. Privata aktörer ligger ofta någonstans där emellan.

Fortsatt intresserad?

Är du medlem i vårdförbundet kan du gå in på deras lönestatistiksida där de har samlat information från sina medlemmar under en längre tid. Är du inte medlem än så rekommenderar vi dig starkt att gå med! Det kan du göra här

Källor

Bemlo lönestatistik: Se självrapporterade löner
SKR: Fakta om löner 2019
SCB: Lönestatistik
Vårdförbundet: Medellöner 2019, Livslönerapporten
Dagens Medicin: Så lite lönar sig specialisering för sjuksköterskor

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor

Se information om löner och förmåner

Skicka enkelt intresseanmälan till företag

När du skickar så godkänner du våra villkor.

© 2021 Bemlo