Vad tjänar en sjuksköterska 2023 och hur får du högst möjliga lön.

Vad tjänar en sjuksköterska 2023 och hur får du högst möjliga lön.

Uppdaterad · 11 min läsning

I det här inlägget svarar Bemlo på några vanligt förekommande frågor gällande löner för sjuksköterskor och slår fast vad en sjuksköterska kan förvänta sig i lön under 2023.

Sök jobb hos bästa bemanningsbolagen!

Jämför erbjudanden och höj din lön. Många vårdkonsulter har redan hittat sitt nästa jobb via Bemlo, är du redo att bli en av dem?

Sök jobb idag

Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp som inkluderar många specialistutbildningar, arbetsgivare, arbetsuppgifter och omfattar ett stort åldersspann, vilket medför att lönen för en sjuksköterska kan variera. Frågan om vad en sjuksköterska bör tjäna är också ett hett debatterat ämne. Det finns en större rörelse för att höja medellönen som drivs inte minst av Vårdförbundet. De har har satt ett krav på en livstidslönehöjning på trettio procent (30%) 

Vad har en sjuksköterska i månadslön?

Enligt SCB tjänar en grundutbildad sjuksköterska 39 500 kr i månad i regionen (landstinget). Lönesiffran baseras på statistik från 2021 och innefattar både män och kvinnor. För män är den genomsnittliga månadslönen 40 300 kr och för kvinnor 39 300 kr.

Vad har en sjuksköterska i medianlön?

Medianlönen är den lönen som ligger mitt emellan den lägsta och den högsta lönen och kan därför skilja sig något från den genomsnittliga lönen. Medianlönen för en heltidsanställd sjuksköterska år 2023 är 37 400 kr/månad, men den varierar beroende på om du jobbar inom privat eller offentlig sektor. I offentlig sektor är medianlönen för sjuksköterskor 36 100 kr/månad och i privat sektor är medianlönen 41 800 kr/månad.

Vad är ingångslönen för en sjuksköterska?

För en sjuksköterska är ingångslönen mellan 25 500 - 28 000 kr/månad baserat på statistik från 2021. Lönen för nyexaminerade sköterskor har ökat på senare tid men är idag ännu inte uppe på de nivåer som efterfrågas. Vidareutbildade sjuksköterskor, som specialistsjuksköterskor och barnmorskor har högre ingångslön. En nyexaminerad barnmorska kan exempelvis förvänta sig en ingångslön på minst 34 000 kr/månad.

Genomsnittlig månadslön för specialistsjuksköterskor

Den genomsnittliga månadslönen för specialistsjuksköterskor är 41 600 kr enligt SCB. Siffran inkluderar rörliga tillägg såsom OB-tillägg och övertid och är därför något högre än Vårdförbundets statistik för en specialistsjuksköterskas lön: 39 891 kr/månad. Vårdförbundet har räknat in grundlön och fasta tillägg. Hur mycket en specialistsjuksköterska tjänar per månad beror också på specialiseringen.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska efter skatt?

När man presenterar löner brukar de vara lönen före skatt, eftersom skatten du betalar beror på många individuella faktorer som var du bor, om du har andra inkomster, om du blir förmånsbeskattad samt om du får några speciella bidrag eller ersättningar. Om vi antar en lön på 35 700 kr i månad före skatt (medianlön för sjuksköterskor inom regionen) utan andra inkomster, blir lönen följande i några stora svenska kommuner:

 • Stockholm: 25 054 kr/månad efter skatt

 • Göteborg: 24 062 kr/månad efter skatt

 • Malmö: 24 126 kr/månad efter skatt

Notera att om du är medlem i Svenska kyrkan tillkommer kyrkoskatt på ungefär 200 kr / månad. 

Hur stor skillnad gör erfarenhet på din lön?

Hur löneutvecklingen ser ut för sjuksköterskor är det många i vården som är missnöjda med.

Sjuksköterskeyrket har en relativt platt lönekurva där många års erfarenhet inte nödvändigtvis innebär en matchande löneökning. För allmänsjuksköterskor har de tio procent (10%) bäst betalda sjuksköterskorna tjugo procent (20%) mer i lön än snittet.

Jämförelsevis kan en civilingenjör med tio års erfarenhet förvänta sig fyrtio procent (40%) mer i lön än en nyexaminerad. För att fler ska välja att stanna länge inom yrket har vårdförbundet målsättningen att de högst betalda ska tjäna dubbelt så mycket som de lägst betalda jämfört med idag när skillnaden är trettio procent (30%).

Livslön för sjuksköterskor

Livslön är ett mått på den totala lönen du tjänat ihop under ett arbetsliv och används för att kunna jämföra yrken med liknande utbildningsnivå och se till yrkens lönespridning och löneutveckling. Vårdförbundet har räknat ut livslön för sjuksköterskor och relaterade yrken genom att multiplicera månadslön per åldersgrupp med 12 månader för att sedan addera respektive årslön upp till 65 års ålder. 

 • Livslön allmänsjuksköterska: 14,3 miljoner kronor

 • Livslön specialistsjuksköterska: 14,9 miljoner kronor

 • Livslön barnmorska: 15,6 miljoner kronor

 • Livslön röntgensjuksköterska: 14,1 miljoner kronor

Jämförelsevis är livslönen 17,4 miljoner för alla de yrken som har krav på fördjupad högskolekompetens, inom alla sektorer. Bland dessa har civilingenjörer högst livslön på strax över 20 miljoner. Läkare beräknas uppnå en livslön på 28 miljoner kronor. 

Hur mycket skiljer sig en sjuksköterskas lön mellan kvinnor och män?

Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke med ungefär 88% kvinnliga medarbetare. Andelen manliga sjuksköterskor har ökat men det är fortfarande väldigt få män jämfört med kvinnor som söker utbildningarna. Enligt SCB tjänar kvinnliga sjuksköterskor 98,6% av sina manliga kollegors heltidslön. Kollar man på bruttolön, lön före skatt, skiljer sig dock resultatet mer, eftersom procentuellt fler kvinnor jobbar deltid.

Hur mycket lönen skiljer sig åt mellan män och kvinnor beror också på om arbetet sker inom privat eller offentlig sektor. Manliga allmänsjuksköterskor tjänar i snitt 500 kr mer än kvinnliga allmänsjuksköterskor inom offentlig sektor. I privat sektor tjänar män i snitt 3000 kr mer än kvinnor.

I vilken sektor tjänar man bäst?

Om man vill tjäna högsta möjliga lön som sjuksköterska ska man söka sig till bemanningsbranschen, där man kan förvänta sig en timlön på mellan 300 kr och 600 kr. Du kan alltså dubbla din månadslön som sjuksköterska om du jobbar inom bemanning. 

För att höja din lön som sjuksköterska inom regionen kan du specialistutbilda dig eller byta jobb. Som sjuksköterska får du sämst betalt av regionerna som ofta ligger några tusenlappar under kommunerna. Privata vårdaktörer ligger ofta på samma nivå som kommunerna men har mer varierande löner, vilket beror på företag och typ av uppdrag. 

I vilken region tjänar man bäst?

Månadslönen för allmänsjuksköterskor varierar något beroende på region. I Blekinge och Skåne region tjänar sjuksköterskor bäst, följt av regionerna Stockholm, Halland och Västra Götaland. I tabellen kan du se vad den genomsnittliga månadslönen för sjuksköterskor är runt om i Sverige.

Vilken specialistsjuksköterska tjänar bäst?

Det är många som undrar inom vilken specialisering sjuksköterskors löner är högst. 

Idag tjänar Intensivvårdssjuksköterskor mest, 44 600 kr/månad, följt av Anestesisjuksköterskor, 43 100 kr/månad, och Operationssjuksköterskor, 43 000 kr/månad. Även barnmorskor och röntgensjuksköterskor nämns ofta bland specialiseringarna trots att yrkesgrupperna inte är specialiseringar av sjuksköterskeutbildningen. Barnmorskors medellön ligger på 43 300 kr/månad och röntgensjuksköterskor tjänar 37 300 kr/månad. Nedan följer ett diagram på specialiseringarna som har högst lön:

Vad tjänar olika sjuksköterskor? 

Det finns ett antal yrken som inte tillhör gruppen grundutbildad sjuksköterska eller allmänsjuksköterska som det också kallas. Här har vi sammanställt lönestatistik för ett antal av dessa närliggande sjukvårdsyrken. 

Vad tjänar en röntgensjuksköterska?

För att bli röntgensjuksköterska krävs en helt separat utbildning från en sjuksköterska: en kandidat i radiografi i kombination med yrkesexamen som sjuksköterska. Röntgensjuksköterskor tjänar i snitt 37 300 kr/månad som fast anställd. 

Läs mer om löner för röntgensjuksköterskor i vår artikel om lön för röntgensjuksköterskor.

Vad tjänar en barnmorska?

För att bli barnmorska krävs en 1,5 årig vidareutbildning från sjuksköterskeprogrammet, som därför resulterar i att barnmorskor har dubbla legitimationer, en som sjuksköterska och en som barnmorska. Att utbilda sig till barnmorska resulterar alltså inte i en specialisering och barnmorskorna skiljs därför från specialistsjuksköterskorna. Barnmorskor har en medellön på 43 300 kr/månad och en ingångslön som varierar mellan 34 000 och 37 000 kr/månad. 

Läs mer om barnmorskeyrket och löner i vår artikel om vad en barnmorska tjänar 2023.

Vad tjänar en barnsjuksköterska?

En barnsjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som ofta arbetar på sjukhus och barnavårdscentraler med barn och ungdomar. Barnsjuksköterskor tjänar i snitt runt 41 300 kr/månad. Exakt hur mycket du tjänar beror mycket på var i landet du arbetar, för vilken aktör och på hur mycket erfarenhet du har sedan tidigare.

Vad tjänar en undersjuksköterska?

En undersköterskas snittlön år 2023 låg på 27 900 kr i månad. Som fast anställd undersköterska tjänar du mest inom det kommunala och minst hos regionen, det skiljer ofta över 1000 kr/månad mellan lönen du får hos kommunen och hos regionen. Privata aktörer ligger ofta någonstans där emellan.

Hur får man högre lön som sjuksköterska?

Det finns fyra vanliga sätt att höja sin lön på.

 • Argumentera för att du tar mer ansvar på arbetsplatsen

 • Argumentera för att du har mer erfarenhet/senioritet

 • Utveckla sin kompetens genom kurser och specialiseringar

 • Byta jobb eller arbetsgivare

Vi har tidigare pratat om sjuksköterskors löneutveckling, lön för olika specialiseringar och skillnader mellan olika regioner samt mellan privat och offentlig sektor. Nedan kommer vi gå in på hur lönen förändras inom bemanningsbranschen.

Som bemanningssjuksköterska tjänar man betydligt bättre än sina kollegor hos regionen eller inom det kommunala. Detta trots att man i många fall arbetar samma tider och med samma uppgifter. Det mest effektiva sättet för dig som vill höja din lön som sjuksköterska är alltså att börja jobba i bemanningssektorn där det inte är ovanligt att tjäna dubbelt sin nuvarande lön.

Sök jobb hos bästa bemanningsbolagen!

Jämför erbjudanden och höj din lön. Många vårdkonsulter har redan hittat sitt nästa jobb via Bemlo, är du redo att bli en av dem?

Sök jobb idag

Vad tjänar en sjuksköterska inom bemanning?

Inom bemanning ligger den vanligaste grundlönen för en sjuksköterska mellan 300-390 kr/timmen. Den genomsnittliga månadslönen för en allmänsjuksköterska är 407 kr/timmen, vilket motsvarar en månadslön på 65 120 kr (Bemlos lönestatistik). Lönen varierar dock och du kan tjäna mer än så beroende på vilka uppdrag du tar.

I vilken region tjänar en sjuksköterska bäst inom bemanning?

Vad regionerna och kommunerna betalar hänger ihop med hur svårt de har att få tag i kvalificerade sjuksköterskor. Vill man ha högsta möjliga lön ska man därför söka sig till mindre tätbefolkade regioner eller kranskommuner. Med hjälp av upphandlingarna kan du se vad olika bemanningsbolag fakturerar inom varje kommun.

Inom bemanning är genomsnittslönen för sjuksköterskor högst i Gävleborg, 75 680 kr/månad, följt av Jönköping, 75 520 kr/månad, och Jämtland Härjedalen, 73 600 kr/månad. Nedan har vi sammanställt genomsnittslön för sjuksköterskor inom bemanning i respektive region. Lönerna inkluderar semesterersättning och baseras på inrapporterade löner från bemanningssjuksköterskor.

RegionTimersättningMånadsersättning
Blekinge399 kr/timme63 840 kr/månad
Dalarna410 kr/timme65 600 kr/månad
GävleborgFri prissättningFri prissättning
GotlandFri prissättningFri prissättning
Halland381 kr/timme60 960 kr/månad
Jämtland Härjedalen460 kr/timme73 600 kr/månad
JönköpingSaknar informationSaknar information
Kalmar419 kr/timme67 040 kr/månad
Kronoberg449 kr/timme71 840 kr/månad
Norrbotten441 kr/timme70 650 kr/månad
Skåne393 kr/timme62 880 kr/månad
Sörmland404 kr/timme64 640 kr/månad
Stockholm392 kr/timme62 720 kr/månad
Uppsala435 kr/timme69 600 kr/månad
VärmlandSaknar informationSaknar information
Västerbotten460 kr/timme73 600 kr/månad
Västernorrland417 kr/timme66 720 kr/månad
Västmanland407 kr/timme65 120 kr/månad
Västra Götaland380 kr/timme60 800 kr/månad
ÖrebroBemannar ej sjuksköterskorBemannar ej sjuksköterskor
Östergötland443 kr/timme70 880 kr/månad

Vilken specialistsjuksköterska har högst lön inom bemanning?

Att vara specialistutbildad är lönsamt inom bemanning eftersom det alltid ger högre lön, däremot är priset per timme oftast detsamma för olika specialiseringar, alltså spelar det inte så stor roll vilken specialisering du har. Enligt inrapporterade löner är den vanligaste grundlönen för en specialistsjuksköterska inom bemanning 418-510 kr/timme. Det motsvarar en månadslön mellan 66 880 kr och 81 600 kr. Genomsnittslönen för en specialistsjuksköterska inom bemanning är 456 kr/timmen vilket motsvarar 72 960 kr/månad. 

Baserat på Bemlos lönekalkylator listas nedan förväntade löner inom bemanning för specialistsjuksköterskor: 

Är du specialistsjuksköterska och vill veta mer om vad du kan förvänta dig i lön? Läs då gärna vår artikel om vad en specialistsjuksköterska tjänar 2023

Vad tjänar en röntgensjuksköterska inom bemanning?

Även om röntgensjuksköterskor egentligen inte tillhör yrkesgruppen specialistsjuksköterskor räknas de som specialister inom bemanning. Det beror på att röntgensjuksköterskor omfattas av samma upphandlingar som specialiserade sjuksköterskor och därför kan tjäna lika mycket som dem trots olika utbildningar. Inom bemanning kan du få uppemot 420-480 kr/timmen som röntgensjuksköterska vilket hade motsvarat en månadslön på 67 200-76 800 kr/månad (Bemlos lönekalkylator).

Vad tjänar en barnmorska inom bemanning?

Precis som inom andra sjukvårdsyrken är lönen för Barnmorskor högst inom bemanning, där snittlönen för en barnmorska ligger mellan 430-500 kr/h inklusive semesterersättning. Denna timlön skulle motsvara en månadslön mellan 72 800-83 500 kr enligt Bemlos lönekalkylator som är baserad på regionernas offentligt upphandlade ersättningar. För att läsa mer om löner för barnmorskor, se vår blogg artikel om vad barnmorskor tjänar 2023.

Vad blir lönen efter skatt inom bemanning?

Vilken lön du får efter skatt är tätt kopplat till vilken kommun du bor i då kommunalskatten varierar stort över landet. Om du får en lön inom bemanning på 65 120 kr per månad kan du räkna med en lön efter skatt enligt nedan för Sveriges största kommuner (exclusive kyrkoskatt):

 • Stockholm: 44 500 kr/månad efter skatt

 • Göteborg: 42 837 kr/månad efter skatt

 • Malmö: 42 936 kr/månad efter skatt

Sedan spelar även förmåner en viktig roll när du värderar ett löneerbjudande. De förmåner som gör störst skillnad för lönen är tjänstepension, boende och inkluderade resor.

Vilket bemanningsföretag betalar bäst?

Vad företagen betalar dig som bemanningssjuksköterska, eller stafettsjuksköterska, hänger ihop med vilka avtal företaget har med regionen du arbetar i. Ju högre belopp de fakturerar desto mer kan du få i ersättning. Det är dock företagen som fakturerar lägst som först får möjlighet att fylla kontrakten så har du hög ersättning kan det innebära färre uppdrag totalt. Du kan få reda på vad bemanningsbolagen fakturerar inom Sveriges kommuner genom att titta på våra kommunupphandlingar inom vården.

Fortsatt intresserad?

Är du sjuksköterska och vill börja jobba inom bemanning? Kom igång med jobbsökandet genom att skapa en profil på Bemlo så hjälper vi dig hitta ett uppdrag som passar dig! Är det något du inte fått svar på eller kan vi hjälpa dig med något annat? Kontakta oss gärna på info@bemlo.se!

Källor:

Bemlo lönestatistik: Se självrapporterade löner

Bemlos lönekalkylator: Se förväntade löner

Upphandlade priser i regionerna för vårdpersonal 2023: Region Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköpings län, Kronoberg, Kalmar län, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götalandsregionen, Värmland, Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten 

SKR: Fakta om löner SKR (2021)

SCB: Lönestatistik, Lönestrukturstatistik

Vårdförbundet: Livslönerapport

Dagens Medicin: Så lite lönar sig specialisering för sjuksköterskor

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo