Psykologers löner: Vad tjänar en psykolog i Sverige 2023?

Psykologers löner: Vad tjänar en psykolog i Sverige 2023?

Uppdaterad · 12 min läsning

Det finns omkring 10 000 yrkesverksamma psykologer i Sverige 2023. Vad du får i lön som psykolog beror på vad du har för arbetsplats, men det är värt att notera att det är relativt liten lönespridning inom yrket. Vanliga arbetsplatser för psykologer är skolor, vårdcentraler, sjukhus och privata mottagningar. Psykologförbundet är en organisation som verkar för en högre lönespridning då det anses vara viktigt för att få upp lönerna generellt och för att få fler psykologer med stor erfarenhet att stanna inom yrket. Här kommer vi att gå igenom vad du kan förvänta dig att få i lön som psykolog, beroende på bland annat vilken inriktning du väljer och vad för typ av arbetsplats du hamnar på. Om inget annat anges är det grundlön före skatt som avses.

Hur hög inkomst har en psykolog?

Medellönen för psykologer i Sverige 2023 är 42 800 kronor enligt SCB. Det motsvarar en årslön på 513 600 kr och är cirka 20% högre än den nationella medellönen. Men den genomsnittliga ersättningen för psykologer är lägre än medellönen för andra akademiker med lika lång utbildning. Till exempel läkare och ingenjörer. Framförallt är löneutvecklingen bättre inom dessa yrkesgrupper. Medellönen för en specialistläkare är till exempel 78 000 kronor i månaden.

Många anser att medellönen är för låg då yrkesrollen kan vara krävande och innebära ett stort ansvar. Det är också hög konkurrens om platserna på psykologprogrammen och det handlar om en lång utbildning som måste löna sig för att psykologyrket ska fortsätta att vara attraktivt.

 

Timlön och livslön för psykologer

Den genomsnittliga timlönen är 256 kronor (Yrkeskollen, 2023). Timanställningar är relativt vanliga för psykologer. Livslön är ett mått som visar vad du kan förväntas tjäna totalt, under ditt yrkesverksamma liv. För en psykolog beräknas den genomsnittliga livslönen vara omkring 20 miljoner kronor. Det kan jämföras med en tandläkare som kan räkna med en livslön på omkring 22,4 miljoner kronor eller en socionom som beräknas ha en genomsnittlig livslön på 18,5 miljoner kronor (SACO, 2023).

Hur mycket lön får en psykolog med specialistutbildning?

Som psykolog kan du vidareutbilda dig för att skaffa dig högre kompetens inom en avgränsad nisch. Sveriges Psykologförbund har sedan 1992 gett en femårig specialistutbildning för psykologer inom tio olika områden. Du har möjlighet att arbeta under den tiden som specialistutbildningen tar att genomföra. Arbetsmarknaden och löneläget ser olika ut beroende på vilken specialisering det handlar om. Här är exempel på specialistkompetenser som brukar innebära att du har högre lön som psykolog, än den som saknar specialistkompetens.

 • Neuropsykologi

 • Psykoterapi 

 • Hälsopsykologi 

 • Organisationspsykologi

En psykolog med specialisering kan räkna med att tjäna mellan fem och tio tusen kronor mer i månaden, jämfört med en psykolog utan specialisering (Indeed, 2023).

Vilka andra faktorer avgör hur mycket man kan tjäna som psykolog?

Hur mycket du kan få i lön som psykolog beror inte bara på var du hamnar på för arbetsplats och vad du har för specialisering. Här är ytterligare faktorer som kan ha betydelse vid en löneförhandling:

 • Dina personliga egenskaper.

 • Antal år i yrket.

 • Vilket ansvar du är beredd att ta utöver kärnuppgifterna.

 • Vad det är för anställningsform.

 • Hur processen sett ut när en tjänst tillsattes.

Om du är beredd att arbeta på obekväma arbetstider så är det också något som du kan räkna med att bli kompenserad för.

Övertidsersättning för psykologer

Vad du får i övertidsersättning på kvällar, nätter, helger och storhelger kan variera ganska mycket mellan olika arbetsplatser. När du jämför löner för psykologer är det viktigt att ta dessa ersättningar i beaktning. En hög grundlön kan innebära att semester- eller övertidsersättningen inte är lika bra.

För vissa passar det att vara på en arbetsplats där det finns möjlighet att jobba mycket övertid. Andra, som inte är lika flexibla, kan istället se förväntningar om att jobba extra som psykolog som ett stort minus. Inom bemanning är möjligheterna att hitta ett jobb med förutsättningar som passar just dig större.

Var du fått din utbildning som psykolog spelar liten roll för lönen

I Sverige är Psykolog en skyddad yrkestitel och du kan bara bli psykolog genom att gå på psykologprogrammet, som ges vid flera universitet. Var en psykolog har studerat är generellt inte avgörande för lönenivån. Psykologutbildningarna i Sverige värderas förhållandevis likvärdigt av de flesta arbetsgivare. Kurser inom andra områden kan dock vara meriterande och påverka vad du har möjlighet att få i lön som psykolog. En specialistutbildning kan också, som vi redan har varit inne på, leda till att du får ett jobb med högre inkomst.

Efter att ha gått psykologlinjen kan du utbilda dig på forskarnivå inom psykologi vilket ger dig möjlighet att söka tjänster som kan ha hög lön. Grundlönen som doktorand är dock betydligt lägre än vad du tjänar som nyutexaminerad psykolog. Medianlönen för en doktorand är 30 800 kronor (Jobbland, 2023).

Hur mycket tjänar en nyutexaminerad PTP psykolog?

En psykolog som är färdig med sin utbildning men som behöver göra praktik för att få sin legitimation kallas för en PTP psykolog. En nyutexaminerad psykolog som gör praktisk tjänstgöring har lön som enligt SAC ligger i spannet 36 - 39 000 kronor per månad. Alltså på en nivå som ligger relativt nära medellönen för psykologer. I den mån psykologers löner är för låga gäller det alltså inte i första hand PTP psykologer.

Det finns exempel på nyutexaminerade psykologer som efter PTP tjänstgöring har förhandlat sig till högre lön än kollegor som jobbat många år på samma arbetsplats.    

Hur mycket tjänar en erfaren psykolog?

Skillnaden mellan en nyutexaminerad psykolog och en psykolog med många år i yrket är jämförelsevis liten. Läkare och andra akademiker med lika lång utbildning ligger ofta betydligt högre i lön än psykologer med motsvarande erfarenhet. 

Enligt söktjänsten Jobted kan en psykolog med 4-9 års erfarenhet räkna med en medellön på 41 800 kronor medan en psykolog med 10-20 års erfarenhet tjänar strax under 49 000 kronor i månaden, i genomsnitt. En psykolog med mindre än tre års erfarenhet kan förvänta sig en medellön på 36 200 kr brutto per månad. Psykologer med mer än 20 års erfarenhet tjänar i snitt 53 700 kr. Inte ens efter 20 år i yrket är det särskilt vanligt med löner som överstiger 55 000 kronor. Även om det naturligtvis förekommer. 

Om du jämför det med vad en läkare tjänar efter 20 år i yrket så är skillnaden mycket stor, även om den inte var det vid examen. En läkares lönetrappa har helt enkelt många fler steg.

Löneutvecklingen för psykologer 

Det finns indikationer på att löneutveckling för psykologer kommer att vara  positiv under de kommande åren. Det är brist på psykologer i Sverige. Det innebär inte bara att det är mycket goda förutsättningar för psykologer att få jobb utan också att lönerna behöver stiga, framförallt där det är svårt att hitta kvalificerad personal. Lokalt kan bristen på psykologer var stor och det är en faktor som driver löneutvecklingen.   

Regionala skillnader på psykologlöner i Sverige

Efterfrågan på psykologer är olika stor i olika delar av landet och det påverkar även lönenivåerna. Följande statistik kommer från Yrkeskollen:

RegionMedellön kr per mån
Stockholm43 500 kr/månad
Mellersta Norrland43 500 kr/månad
Norra Mellansverige42 700 kr/månad
Gotland41 800 kr/månad
Öland41 800 kr/månad
Småland41 800 kr/månad
Sydsverige41 800 kr/månad
Östra Mellansverige41 700 kr/månad
Övre Norrland41 700 kr/månad
Västsverige41 100 kr/månad

Orsaken till skillnaderna i lön i olika regioner har alltså att göra med hur svårt det är att tillsätta tjänster. Arbetsgivarna behöver helt enkelt höja lönen för psykologer om de har svårt att få kvalificerade sökande.

Genomsnittliga löner för psykologer inom olika sektorer

Vi fortsätter med att titta på löneläget i de sektorer du kan hamna i som psykolog. Här kommer våra uppgifter från Yrkeskollen och statistiken gäller för 2023.

Hur mycket tjänar en psykolog på sjukhus?

Enligt yrkeskollen tjänar psykologer som är anställda inom regionen i genomsnitt 41 400 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar en psykolog i kommun?

Psykologer anställda inom kommunen har en högre genomsnittslön än inom kommunen. 45 700 kronor är nivån 2023.

Vad har en psykolog i privata sektorn för lön?

Det saknas aktuell statistik för hur mycket lönerna skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Skillnaden är inte särskilt stor även om många av de psykologer som har högst lön jobbar i privat sektor.

Lönegapet mellan kvinnor och män är litet

Psykologyrket är, precis som de flesta vårdyrken, kvinnodominerat.  I många yrken är osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män ett problem och då är det oftast till kvinnornas nackdel. Bland annat Sveriges Psykologförbund har länge verkat för en utjämning och idag är den genomsnittliga månadslönen för kvinnor och män på samma nivå. Det finns siffror som pekar på att kvinnliga psykologer tjänar något mer än män i genomsnitt 2023. Ser man till livslön så ligger dock kvinnliga psykologer, enligt Saco, fortfarande på en lägre nivå på grund av datt de stannar hemma längre med barn.

Hur är lönen för psykologer inom bemanning?

Inom psykologbemanning är förutsättningarna goda för uppdrag med en högre lönenivå som passar utifrån dina karriärmål och din livssituation. Att jobba inom bemanning kan också ge dig möjlighet att välja en tjänst eller uppdrag som ger dig mer tid till annat än jobb eller göra så att du kan variera perioder med mycket jobb och perioder med längre ledigheter. Räkna med högre ersättning som psykologkonsult. En hyrpsykolog kan i extrema fall ha dubbelt så hög lön som en kollega med motsvarande tjänst som inte jobbar inom bemanning. Men det är inte alltid skillnaden är så stor.

Lönesättningen för psykologer inom bemanning är oftast individuell. Inom bemanning har du möjlighet att få en högre lön om du kan tänka dig att resa och är flexibel även i andra avseenden. Ta gärna kontakt med oss på Bemlo om du vill veta mer om lönenivåerna för bemanningspsykologer. Bemlo samarbetar med flera rekryterings- och bemanningsföretag som anlitar psykologer på konsultbasis.

Som psykologkonsult kan du även få en fast ersättning för ett avgränsat uppdrag och fakturera via ditt eget företag. Har du en egen mottagning kan uppdrag inom bemanning vara ett sätt att få större verksamhet i bolaget.

Vad får en psykolog i lön efter skatt?

Nettolönen för en psykolog med genomsnittlig ersättning är omkring 29 000 kronor i månaden enligt Yrkeskollen. En rad faktorer avgör vad du får betala i skatt. Här är de viktigaste:

 • Hur mycket du tjänar totalt.

 • Kommunalskatt, i genomsnitt 32,24 % 2023.

 • Regionskatt , omkring 11 %

 • Statlig skatt på 20 %  för dig som tjänar mer än 52 000 kronor i månaden.

 • Om du har rätt till avdrag och skattelättnader

 • Begravningsavgift, den är 25,8 öre per intjänad hundralapp 2023

Om du har företag beror skatten på bland annat vilka kostnader som du kan göra avdrag för.

Vad tjänar en psykolog i Norge och andra nordiska länder?

Genomsnittslönen för en psykolog i Danmark 2023 är 34 007 DKK. Omräknat till svenska kronor blir det 51 679 kr i månaden. Löneläget för psykologer är alltså högre i Danmark. Hur mycket tjänar en psykolog i Norge är en fråga vi ofta får och även där är lönerna högre än i Sverige. Räkna med en månadslön på omkring 61 000 svenska kronor. I Finland är medellönerna för psykologer något lägre än i Sverige i den offentliga sektorn men något högre i den privata sektorn, detta enligt Finlands Psykologförbund. Tänk på att inte bara skatterna utan även levnadsomkostnaderna varierar beroende på i vilket land du arbetar. Marginalskatten är högre i Sverige än i grannländerna. Genom Bemlo kan även du som vill prova att jobba som psykolog i ett annat land i Norden.

Så förbättrar du din lön som psykolog

Vid individuell lönesättning är det viktigt att du är förberedd inför lönesamtalet så att du kan argumentera för varför du är värd en högre ersättning. Var saklig och fokusera på fördelar du har som är dokumenterade. Inför ett lönesamtal bör du också vara insatt i den generella lönenivån för psykologer på arbetsplatsen och veta vilket värde du har om man ser till löneläget för psykologer med samma inriktning i resten av Sverige. Det kan ge en fingervisning kring hur långt en arbetsgivare kan vara beredd att gå.

Att söka en specialistutbildning och utbilda sig inom ledarskap ger bättre förutsättningar för tjänster med hög lön. Det är också viktigt att jämföra fasta tjänster och uppdrag inom bemanning.

Hög ingångslön och bra löneutveckling är viktigast

Enligt en stor undersökning från 2019 är högre löner en av de mest avgörande faktorerna vid en bedömning av om en arbetsplats är värd att stanna på eller inte. Hela 84 % av de 600 tillfrågade psykologerna ansåg detta. Bland övriga faktorer som också är av betydelse hittar vi:

 • Erbjudanden om fortbildning och kompetensutveckling 77 %

 • Bra ledarskap 76 % 

 • Rimlig arbetsbelastning 73 %

 • God arbetskamrater 73 %

 • Möjlighet att påverka arbetssituationen 73 %

 • Goda utvecklingsmöjligheter 59 % 

 • Tid till återhämtning och reflektion 56 %

 • Bra arbetsmiljö 49%

 • Mer tid för klienterna 35 %.

Vad är en bra lön för en psykolog i Sverige?

Psykologförbundet har länge argumenterat för högre löner för psykologer. Många menar att ersättningsnivåerna inte är tillräckligt höga i relation till yrkets svårighetsgrad.

En bra  lön för en psykolog kan inte bara definieras som högsta möjliga ersättning. Det handlar också om att lönen har satts utifrån tydliga kriterier kopplade till arbetets resultat. Det gäller inte minst på större arbetsplatser med flera psykologer som utför likvärdiga uppgifter. Lönespridning på en arbetsplats kan vara motiverande men också leda till ökad negativ konkurrens och leda till en kultur där medarbetare inte delar kunskap med varandra. Lönesättning påverkar hela verksamheten.      

Hur nöjda psykologer är med sina löner generellt beror också mycket på vad de arbetar med. Inom barn- och ungdomspsykiatrin finns ett större missnöje med psykologlöner än inom många andra områden. Bland annat Psykologtidningen har rapporterat om hot om uppsägning på grund av ansträngda arbetsförhållanden i kombination med svag löneutveckling inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vanliga frågor och svar om löner för psykologer

Som en sammanfattning av vår text om vad en psykolog har i lön i Sverige 2023 svarar vi kort på några av de vanligaste frågorna. Om du har egna frågor eller kommentarer kring vad en psykolog har eller borde ha i lön är du mycket välkommen att använda kommentarsfältet.

Hur hög är genomsnittslönen för en psykolog 2023?

En svensk psykolog tjänar i genomsnitt 42 800 kronor före skatt, exklusive semesterersättning än psykologer.

Har man bra lön som psykolog?

Den genomsnittliga ersättningen för en psykolog ligger omkring 20 % över det nationella snittet. Flera yrkesgrupper med lika lång utbildning har dock en betydligt bättre löneutveckling.   

Vilken psykolog tjänar mest?

En psykolog med chefsbefattning och en specialistutbildning kan i Sverige tjäna en bra bit över 60 000 kronor i månaden.

Hur hittar man lediga jobb som psykolog med hög lön?

Psykologjobb inom bemanning kan passa dig som vill ha hög lön och goda möjligheter att påverka din arbetssituation. Skapa ett konto hos oss på Bemlo så ser vi till så att du får kontakt med flera bemanningsföretag.

Tjänar en psykolog mest i offentlig eller privat sektor?

Skillnaden är inte så stor men lönerna är generellt något högre i privat sektor.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo