Sjuksköterska / Läkare

Vad tjänar en läkare 2021 och hur maximerar du lönen?

Uppdaterad 5/22/2021

I det här inlägget svarar Bemlo på några vanligt förkommande frågor gällande löner för läkare och slår fast vad en läkare kan förvänta sig i lön under 2021. 

Hur mycket en läkare i Sverige tjänar är en svår fråga att besvara. Läkare är en stor yrkesgrupp som inkluderar många specialistutbildningar, arbetsgivare och arbetsuppgifter samt omfattar ett stort åldersspann.

En ytterligare försvårande omständighet är att lönen för läkare är individuell. Det som avses med att lönen är individuell är att lönen beror på personliga meriter, färdigheter och externa variabler så som marknadsfaktorer.

Läkare är det yrke i Sverige som anses ha högst status enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo i början av 2020. Läkare är också det yrke som, i särklass, har högst livslön. Men hur mycket tjänar en läkare i genomsnitt 2021?

I det här inlägget kommer Bemlo försöka svara på några vanliga frågor och en gång för alla slå fast vad en läkare kan förvänta sig i lön år 2021.

Vad är snittlönen för en läkare?

Enligt de uppgifter som Bemlo har inhämtat så är snittlönen för en nyexaminerad läkare 34 700 kronor år 2021 . Snittlönen för en legitimerad läkare är 42 000 kronor och för en specialistläkare är snittlönen 78 700 kronor.

Viktigt att komma ihåg är att en läkarlön skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Dessutom är utbildningen till att bli specialistläkare över 12 år lång och lönenivån skiljer sig väldigt under de olika utbildningsstegen.

Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

Vad tjänar en läkare efter skatt?

När man diskuterar lön pratar man nästan alltid om lön före skatt. Det är för att skatten du betalar beror mycket på många individuella faktorer så som var du bor, om du har andra inkomster, om du blir förmånsbeskattad samt om du får några speciella bidrag eller ersättningar.

Om vi antar en lön på 42 000 kr i månaden före skatt (medianlön för läkare inom regionen) utan annan ersättning eller inkomster blir lönen följande i några stora svenska kommuner.

  • Stockholm: 32 211 kr efter skatt / månad

  • Göteborg: 31 233 kr efter skatt / månad

  • Malmö: 31 282 kr efter skatt / månad

Om du är medlem i Svenska kyrkan tillkommer kyrkoskatt på ungefär 450 kr / månad.

Vad är lönen för AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare?

Vid en löneförhandling ska du alltid sikta på att åtminstone landa på medellön för din yrkeskategori. Vi på Bemlo redovisar därför medellönen för de olika utbildningsstegen.

Vad tjänar en AT-läkare?

En AT-läkare tjänar i snitt mellan 33 900 – 35 800 kr, där ålder och hur länge man varit anställd som AT-läkare är de två faktorerna som har störst påverkan på lönen. Vidare kan lönen skilja sig markant mellan olika regioner.

För dig som arbetar i Stockholmsregionen är det LOK-avtalet (lokalt kollektivavtal mellan Stockholms läkarförening och Region Stockholm) som fastställer lägsta lön för AT-läkare.

Arbetat tid2020-04-012021-04-012020-04-01
0-12 mån33 10033 80034 300
13-24 mån33 70034 40034 950
25-36 mån34 20034 90035 500
37-48 mån34 90035 60036 200
49- mån35 60036 30036 950

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

Vad tjänar en ST-läkare?

En ST-läkare tjänar i snitt mellan 48 300 – 52 400 kr. Medellönen för en ST-läkare i Sverige är enligt den senaste statistiken 49 700 kr per månad. Precis som för AT-läkare finns det en tydlig korrelation mellan ålder, erfarenhet och lön.

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

Vad tjänar en specialistläkare?

I genomsnitt tjänar en specialistläkare 78 700 kronor i månaden. Precis som för AT-läkare och ST-läkare finns det en stark korrelation mellan ålder och genomsnittslön, vilket presenteras i diagrammet nedan.

När det kommer till specialistläkare är att statistiken inte är lika rättvisande som för AT-läkare och ST-läkare då lönerna skiljer sig markant mellan olika specialistbevis.

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

Vilken specialisering betalar bäst?

Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

PlatsSpecialiseringMedianlön
1Klinisk patologi83 040
2Neuroradiologi82 196
3Neurokirurgi81 810
4Rättspsykiatri81 600
5Nukleärmedicin80 175
6Handkirurgi79 860
7Kllinisk genetik78 960
8Psykiatri78 840
9Allmännmedicin78 732
10Barn- och ungdomspsykiatri78 420
11Smärtlindring78 120

Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

Generellt finns det en tydlig koppling mellan vilka kompetenser det råder brist på och inom vilket område specialistläkare kan förvänta sig allra högst lön. Enligt rapporter från Socialstyrelsen är det i dagsläget brist på specialistläkare i 19 av landets 21 regioner. De specialiseringar som det för närvarande råder brist på är allmänmedicin, psykiatri och akutsjukvård.

Hur mycket skiljer sig lönen mellan kvinnor och män?

Läkaryrket har en väldigt jämn könsfördelning med ungefär 48% kvinnor och 52% män. Andelen kvinnliga läkare har ökat och förväntas öka de kommande åren då andelen kvinnor som antas till läkarutbildningarna ökar och det är majoriteten kvinnor som antas till läkarutbildningarna i landet. Enligt SCB tjänade kvinnliga läkare i snitt 97,6% av sina manliga kollegors bruttolön över kategorierna AT-, ST- och specialistläkare.

Vilken region har högst lön för läkare?

Exakt i vilken region där du som läkare kan förvänta sig den högsta lönen jämfört med någon annan region är svårt att fastställa. Det vi vet är att de vårdgivare som har svårast att rekrytera återfinns i glesbygd och på orter som ligger långt ifrån medicinska lärosäten.

Om du som läkare kan tänka dig att resa för att arbeta i större del av landet så finns det goda chanser att höja din lön markant. Statistiken visar att hälften av landets läkare bor i Sveriges tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö, samt Uppsala, Lund, Linköping och Umeå. Det visar möjligheterna att konkurrera i regioner med stort behov och bristande tillgång till läkare.

Vilka regioner har lägsta och högsta ingångslönen för AT-läkare?

Enligt de uppgifter som Bemlo tagit del av är ingångslönen för en AT-läkare som högst på Ålands centralsjukhus där ingångslönen är 39 500 kronor i månaden. Lägst ingångslön för AT-läkare erhålls på Norrtälje sjukhus där ingångslönen är 28 100 kronor i månaden.

Har du funderat på att arbeta som stafettläkare?

Det finns flera sätt att påverka sin lön som läkare, där ett exempel är genom en effektiv löneförhandling. Men den i särklass mest effektiva metoden är att arbeta som hyrläkare, även känt som stafettläkare.

Vad är en stafettläkare?

En stafettläkare arbetar på uppdragsbasis vid olika sjukhus och vårdcentraler i Sverige eller andra länder.

Som stafettläkare jobbar du oftast genom ett bemanningsföretag. En läkare kan antingen bli anställd direkt av bemanningsföretaget eller arbeta som konsult via ett eget bolag åt bemanningsföretaget. Läkaren kan också välja att med eget bolag bli direkt upphandlad av ett landsting. Läs gärna vår artikel som handlar om att driva eget bolag som vårdkonsult här.

Vad tjänar en stafettläkare?

Enligt de uppgifter som Bemlo inhämtat ligger en stafettläkares lön mellan 70 000 – 160 000 kr i månaden. Stafettläkare tjänar i regel 50-100% mer än anställda inom region eller kommun. Dessa siffror tar varken erfarenhet eller var i landet du jobbar i beaktande.

Vilket bemanningsföretag betalar bäst?

Vad bemanningsföretaget betalar dig som hyrläkare eller stafettläkare beror till största del på vilka slags vårdavtal som företaget slutit med vårdgivarna i regionen, exempelvis om det är offentlig upphandling eller direkt upphandling. Mellan specifika avtal kan det skilja mycket i ersättning.

Bemlo har sammanställt alla offentliga upphandlingar från regionerna här.

Ju högre bemanningsföretaget fakturerar desto större blir din ersättning. Det är dock viktigt att ta i beaktning att det skiljer mellan bemanningsföretagen hur stor del av ersättningen som går till hyrläkaren och hur stor del som går direkt till bemanningsföretaget.

Läs gärna mer om hur lönen för en vårdkonsult fungerar på vår blogg.

Något mer som är viktigt att komma ihåg är att de bemanningsföretag som fakturerar vårdgivarna lägst är också de som först får möjlighet att fylla kontrakten. Därmed kan det vara lättare för dig att hitta uppdrag om du arbetar för ett bemanningsföretag med lägre arvode.

Du kan hitta recensioner om de olika bemanningsföretagen här.

Hur ser framtidsutsikterna för läkaryrket ut?

Enligt Arbetsförmedlingen har läkare mycket goda möjligheter till arbete, både inom det närmaste året men också på fem års sikt. Däremot varierar arbetsmarknaden beroende på hur mycket erfarenhet du som läkare har.

Ett växande problem är att nyexaminerade läkare har svårt att få AT-tjänster, där väntetiden i snitt är tio månader. Konkurrensen om AT-tjänsterna är självklart högre i universitetsstäder än på mindre orter.

I kontrast till bristen på AT-tjänster så är efterfrågan på specialistläkare väldigt hög. En växande befolkning i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, kommer troligtvis resultera i att vårdbehovet ökar de kommande åren.

I takt med att vårdbehovet ökar kommer bemanningen av personal hos vårdgivarna bli allt viktigare. Detta kommer i sin tur stärka bemanningsföretagen och hyrläkarnas roll som en viktig del av vården.

Intresserad av att komma i kontakt med bemanningsföretag?

Vill du komma i kontakt med ett eller flera av Sveriges bästa bemanningsföretag kan du göra det genom oss på Bemlo! Här kan du snabbt skicka en intresseanmälan på 60 sekunder

Källor

Arbetsförmedlingen: Framtidsutsikter för läkare
Bemlo lönestatistik: Se självrapporterade löner
Bemlos sammanställning av upphandlingar: Upphandlingar
SCB: Lönestatistik
Socialstyrelsen: Brist på läkare
Sveriges läkarförbund: Lönestatistik
Sveriges Yngre Läkares Förening: Väntetid för AT-tjänster

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor

Se information om löner och förmåner

Skicka enkelt intresseanmälan till företag

© 2021 Bemlo