Starta företag som vårdkonsult – spara tusentals kronor varje månad

Starta företag som vårdkonsult – spara tusentals kronor varje månad

Uppdaterad · 12 min läsning

I den här inlägget går Bemlo igenom fördelarna och nackdelarna med att starta företag som vårdkonsult. Vi går igenom bolagsform, ekonomi, administration och hur mycket du kan tjäna på att starta eget.

Något som har blivit populärt bland personal inom den svenska vårdbemanningsbranschen är att fakturera via eget företag. Detta kräver lite extra arbete, men kan ge många tusenlappar i skattebesparingar över åren. I denna artikel reder vi ut när det lönar sig att göra denna övergång. Vi berättar även om fördelarna och nackdelarna med en sådan anställningsform, samt ger en inblick i den populäraste bolagsformen, aktiebolag, och vad det innebär att starta ett sådant.

Få hjälp att komma igång med ditt företag

Vi vet att det kan kännas som ett stort steg att starta sitt första företag. Därför samarbetar vi med Rebelwork som hjälper dig starta och sköta ditt företag från grunden. Du kommer snabbt igång och från Bemlo får du även ett fördelaktigt pris!

Kom igång idag

Är det inte enklare med enskild firma?

Företag kan ha flera former, de som kan vara intressanta för vårdkonsulter är enskild firma och aktiebolag (AB). Att starta och driva en enskild firma är mindre komplicerat än aktiebolag och denna bolagsform börjar löna sig något tidigare än aktiebolaget. Men uppsidan är betydligt mer begränsad, eftersom det inte finns någon möjlighet att ge utdelning på samma sätt som ett aktiebolag.

De skattemässiga fördelarna som finns är att egenavgifterna man betalar som enskild näringsidkare är lägre än arbetsgivaravgiften som aktiebolaget får betala (28,97% jämfört med 31,42%). Dessutom får du göra ett avdrag från egenavgifterna på 7,5% av överskottet i verksamheten, givet att du betalar fulla egenavgifter och har ett årligt överskott på minst 40 000 kronor. På samma sätt som i ett aktiebolag kan du även dra av moms och kostnader för jobbrelaterade inköp. 

Denna artikel kommer främst diskutera fördelarna med aktiebolag.

Lön och utdelning

De främsta fördelarna med att fakturera via eget aktiebolag är skattemässiga. Som ägare av ett aktiebolag har man möjlighet att plocka ut pengar både som lön och som utdelning, en möjlighet som ofta lönar sig. Du kan även köpa prylar och tjänster som du använder i yrket utan att betala moms. Till exempel en jobbtelefon.

Hur mycket man sparar på att ta ut pengar som utdelning istället för lön beror naturligtvis på storleken på inkomsten. Generellt kan man säga att det börjar löna sig när man når brytpunkten för statlig inkomstskatt (42 750 kr/mån för 2020). Vid detta belopp har man nått taket för pensionsgrundande inkomst och försäkringskassans tak för VAB, sjukpenning och föräldrapenning, och det finns inte längre några fördelar med att betala de högre skattesatserna för lön och arbetsgivaravgift. Nedan kan du se hur mycket du maximalt sparar för olika inkomster.

Fakturerat beloppMotsvarande månadslönSkattebesparing med aktiebolag*Skattebesparing med enskild firma
60 000 kr45 655 kr1 014 kr/mån2 114 kr/mån
70 000 kr53 264 kr3 671 kr/mån2 183 kr/mån
80 000 kr60 874 kr6 328 kr/mån2 252 kr/mån
90 000 kr68 482 kr8 478 kr/mån2 321 kr/mån
100 000 kr76 092 kr10 370 kr/mån2 390 kr/mån

* I denna uträkning har vi utgått ifrån att du tar ut alla pengar du får in i bolaget varje år. Enligt huvudregeln i 3:12-reglerna ligger taket för hur mycket du kan ta ut som lågbeskattad utdelning på 50% av utbetald lön. Du kan dock ta ut ungefär 850 000 kronor extra som utdelning genom att låta pengarna ligga kvar i bolaget efter att du avvecklat din verksamhet. Då kan du låta aktiebolaget vara vilande, dvs bedriver ingen verksamhet, i 5 år och ta ut ca 170 000 kronor per år. Efter detta är andelarna inte längre kvalificerade, vilket innebär att du måste likvidera bolaget eller sälja aktierna.

Observera att det finns ett tak för hur mycket som kan delas ut med låg beskattning. Enligt huvudregeln i 3:12-reglerna ligger detta på 50% av utbetald lön. Vill du minimera skatten bör du låta pengar som överskrider detta tak ligga kvar i företaget och ta ut dem först efter att verksamheten upphör (t.ex. när du går i pension eller när du byter jobb).

Det går att ta ut pengar som lågbeskattad utdelning redan innan lönen når brytpunkten för statlig skatt, men då ska man vara medveten om att det kan innebära lägre pension, föräldrapenning och sjukersättning. Följande är alla tak att beakta:

 • VAB: 29 063 kr/mån

 • Sjukpenning: 31 000 kr/mån

 • Föräldrapenning: 38 750 kr/mån

 • Allmän pension: 41 750 kr/mån

Utdelning sker vid slutet av varje räkenskapsår

Något som är viktigt att veta med utdelning är att det endast kan göras vid slutet av räkenskapsåret. Ett räkenskapsår är oftast 12 månader, men kan vara kortare eller längre om man behöver det, dock max 18 månader. Räkenskapsårets slut är när företaget gör sitt bokslut, det vill säga gör sin årsredovisning. Det betyder att man inte kan använda pengarna som man ska dela ut för privat bruk förrän slutet av räkenskapsåret. Men det går fortfarande att placera dem i aktier, fonder eller annat sparande. Dessutom går det ganska lätt att ta ett lån med fördelaktig ränta till samma belopp som din utdelning om du vet säkert att ditt aktiebolag kommer ge dig en utdelning vid slutet av året.

Momsfria jobbrelaterade köp

Med ett aktiebolag och enskild firma kan man köpa tjänster och varor som man använder i verksamheten utan att betala moms. Dessutom blir inköpen en kostnad för företaget, vilket sänker skatten. Momsen brukar ligga på 25% av betalt belopp, det vill säga en produkt som kostar 1250 kronor inklusive moms kostar 1000 exklusive moms. Men eftersom detta inköp är en kostnad så sparar man i verkligheten mycket mer än bara 250 kronor på att köpa produkten på företaget. För att få ut 1250 kronor i nettolön måste man betala kommunalskatt på ca 31% vilket kräver en bruttolön på 1812 kronor. Utöver det betalar man arbetsgivaravgifter på 31.42% vilket ger beloppet 2381 kronor. Det innebär att man kan köpa något på företaget för 1000 kronor som skulle kostat 2381 kronor om du köpte det som privatperson, man sparar hela 58%!

Viktigt är att det du köper verkligen används i verksamheten. Om du till exempel köper en dator du använder hälften av tiden i jobbet och resten privat, då får du endast dra av halva momsen och halva inköpskostnaden. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är privat och vad som tillhör företaget. Här kan man alltid ringa skatteverket och fråga. Du kan även läsa mer på denna sida hos skatteverket. 

Att starta aktiebolag

Det första steget för att kunna dra nytta av den förmånliga beskattningen av utdelning är att starta ett aktiebolag. Processen innehåller några steg men går snabbt och är ganska enkel om man följer checklistan på verksamt.se. Kostnaden för att anmäla ett nytt företag med e-tjänsten på verksamt.se är 1 900 kronor. Du behöver också ett aktiekapital för att starta företaget. Tidigare krävdes även ett aktiekapital på 50 000 kronor men från och med 1 januari 2020 ligger aktiekapitalskravet endast på 25 000 kronor. Detta är inte en kostnad utan kan ses som en insättning i företaget. Om du i framtiden lägger ner företaget, kan du få ut dessa pengar igen. Om du läser detta och redan har ett aktiebolag med aktiekaptial på 50 000 kronor, så vill vi tipsa om att man kan minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.

Kan man använda aktiekapitalet?

Om man förbrukar mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet så kommer bolaget tvingas att likvideras. En likvidation innebär att alla tillgångar säljs av och används för att betala skulderna, överskottet ges till aktieägaren. Vanligtvis är inte likvidationer något bra eftersom värdet av tillgångarna ofta kan bli lägre när det ska säljas. En dator kan till exempel funka felfritt men fortfarande inte kunna säljas för mer än en spottstyver. Så det är inte bra att förbruka mer än hälften av aktiekapitalet.

Men aktiekapitalet behöver inte vara i kontanter. Det innebär att du kan använda de 25 000 kronorna till att köpa en jobbtelefon eller liknande tillgångar. Dock så skrivs tillgångar av över tid, vilket betyder att det bokförda värdet av en jobbtelefon sjunker varje år. Anledningen till att värdet sjunker är att tillgångarnas värde ofta minskar när de används, till exempel av slitage. Därför kan det vara bra att ha vissa tillgångar som inte skrivs av, till exempel kan du placera dina 25 000 kronor i fonder. Så länge du håller dig över likvidationsgränsen kan du också göra utdelningar med ditt aktiekapital. I detta fall behöver du inte skatta på de pengarna.

Bokföring, redovisning och momsdeklaration

För att driva ett aktiebolag krävs även visst administrativt arbete. Det främsta arbetet består av redovisning och bokföring.

Bokföringen är till för att hålla reda på bolagets intäkter och kostnader. För dig som vårdkonsult består intäkterna av pengarna du får från bemanningsföretagen du tar uppdrag från. Kostnader kan vara sådant som resor, boende och arbetsutrustning du behöver köpa själv. Sådana kostnader får du göra avdrag för i deklarationen.

Varje år måste du även upprätta en årsredovisning. Denna består av följande delar:

 • en förvaltningsberättelse där årets viktigaste händelser samt ett antal lagstadgade uppgifter presenteras

 • en resultaträkning där årets intäkter och kostnader sammanfattas

 • en balansräkning där tillgångar och skulder redovisas

 • noter med kommentarer och tilläggsinformation som behövs för att tolka siffrorna

Detaljerad information om vad de olika delarna skall innehålla ges ut av bokföringsnämnden.

När du fakturerar behöver du även lägga på moms. Denna deklareras årligen om bolaget omsätter mindre än 1 miljon kronor eller kvartalsvis om det omsätter mer än så.

Att bokföra själv

Detta kan låta väldigt krångligt att bokföra själv men egentligen är det inte så svårt. Om du kontinuerligt sparar kvitton och fakturor så borde det gå att skriva ihop en förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning på ungefär en dag. Skatteverket är väldigt samarbetsvilliga och dom kan ofta guida dig via telefon om något känns svårt. Utöver det erbjuds flera gratis kurser i hur man bokför av skatteverket. Dessutom finns idag många smarta appar och program som kan hjälpa dig att bokföra. Vi uppmuntrar andra vårdkonsulter att skriva i kommentarerna hur de bokför! 

Revision

Stora aktiebolag måste alltid ha en revisor som granskar bokföring och redovisning för att se till att allt går rätt till. Mindre aktiebolag är dock undantagna från revisionsplikten sedan 2010. Enbart om bolaget uppfyller minst två av följande villkor måste en revisor anlitas:

 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

 • Tre eller fler anställda

Med andra ord behöver de flesta vårdkonsulter ingen revisor.

Pension

Som egenföretagare är det extra viktigt att tänka på pensionen. Till skillnad från när du är anställd har du ett större eget ansvar för att se till att pengarna räcker. Eftersom du inte får någon tjänstepension bör du se till att avsätta en del av dina inkomster. Pensionsmyndigheten rekommenderar att du avsätter 4,5% av dina inkomster i ett långsiktigt sparande för att sparandet ska motsvara vad du hade fått om du hade tjänstepension.

Starta bankkonto

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och bankkontot måste stå i dess namn. Det är inte tillåtet att genomföra transaktioner för företagets räkning via ett personligt bankkonto. Ett företagskonto fungerar precis som ett vanligt bankkonto förutom att vissa företagsspecifika tjänster kan kopplas till det, t.ex. bankgiro. De flesta bankerna tar ut en avgift på ca 50-100 kr/mån för ett sådant konto.

Viktiga händelser

Här är en lista på de viktigaste händelserna du behöver hålla reda på som ägare till ett aktiebolag:

 • Inbetalning av preliminär skatt

 • Redovisning och betalning av moms

 • Redovisning och betalning av skatt

 • Inlämning av inkomstdeklaration

Det kan finnas flera viktiga händelser beroende på verksamheten, alla datum kan du hitta på skatteverkets hemsida.

Se upp med beloppen!

När du fakturerar via eget bolag måste du ta höjd för vissa kostnader som du inte har som anställd. Ett uppdrag på faktura kan låta välbetalt jämfört med den lön du har haft tidigare, men det är viktigt att räkna på vad du faktiskt får ut i lön och utdelning. Nedan finner du en sammanställning av de viktigaste kostnaderna.

 • Moms (25% på fakturerat belopp)

 • Arbetsgivaravgift (31,42% av utbetald lön)

 • Semesterersättning (vanligtvis 12% av utbetald lön)

 • Tjänstepension (ca 4,5% av utbetald lön)

 • Ersättning för resor

 • Ersättning för boende

 • Friskvårdsbidrag

Ansvarsförsäkring

När du jobbar via ditt eget bolag är det bolaget som är din arbetsgivare och inte bemanningsföretaget. Detta innebär att det är ditt bolag som står till svars för eventuella skador som orsakas av dig, t.ex. om du råkar ha sönder någon utrustning eller om du råkar skada en patient. För att skydda dig och ditt bolag från stora skadestånd vid sådana händelser bör du teckna en ansvarsförsäkring. En sådan täcker både skadestånd och rättegångskostnader.

Behöver jag en en ansvarsförsäkring för företag eller en särskild för hälso- och sjukvård?

Du behöver en yrkes/ansvarsförsäkring med inriktning hälso- och sjukvård. De stora försäkringsbolagen erbjuder en sådan försäkring.

Jobba utomlands

Om du har försäljning i andra länder, t.ex. Norge, gäller speciella regler för moms. Du behöver även skicka in en s.k. periodisk sammanställning, där du redovisar försäljning utanför Sverige. Detaljerade uppgifter om vad som gäller går att få tag på genom skatteverket.

Sjukdom

En viktig skillnad mellan att vara anställd och att driva eget företag är att du inte får någon ersättning under de första 14 dagarna när du blir sjuk. Av denna anledning är det extra viktigt att ha ett sparande som kan täcka upp vid dessa tillfällen. Efter 14 dagar kan du som vanligt ansöka om sjukpenning från försäkringskassan.

Är det värt besväret?

Som du märker finns det en hel del att göra och tänka på som egenföretagare som du slipper när du är anställd. Det kan verka överväldigande till en början, men som med allt annat är bokföring, redovisning och deklarationer vanesaker som går snabbare med tiden. Vi uppskattar att man kan klara av att göra en årsredovisning med ungefär en dags arbete. Sedan krävs det löpande bokföring, men det tar inte mer än några minuter per verifikat (kvitto). I slutändan är det dock du själv som måste avgöra om det är värt det extra arbetet. 

Så här har vi räknat:

Utan eget bolag

Arbetsgivaren betalar100 000
Arbetsgivaravgift (31.42%)−23 908
Bruttolön76 092
Kommunalskatt (32,28%)−24 562
Statlig skatt (20%)−6 668
Din nettolön44 861

Med aktiebolag

Du fakturerar (exkl. moms)100 000
Arbetsgivaravgift (31,42%)−16 110
Bruttolön51 274
Kommunalskatt (32,28%)−16 551
Statlig skatt (20%)−1 705
Nettolön34 723
Bolagets vinst32 615
Bolagsskatt (21,4%)−6 980
Bolagets resultat efter skatt25 636
Till utdelning25 636
Skatt på utdelning (20%)*−5 127
Utdelning, netto20 509
Nettolön + utdelning55 231

* Notera att skattesatsen förutsätter att enbart hälften av utbetald lön delas ut vid räkenskapsårets slut enligt 3:12-reglernas huvudregel.

Med enskild firma

Du fakturerar (exkl. moms)100 000
Egenavgifter (28,97%)−22 463
Avdrag för egenavgifter (7,5%)**1 250
Bruttolön77 537
Kommunalskatt (32,28%)−25 029
Statlig skatt (20%)−6 507
Nettolön47 251

** Max 15 000 kr/år

Hitta nästa bemanningsföretag med Bemlo

Bemlo har samlat över 80 bemanningsföretag och gjort det möjligt för sjuksköterskor att lämna recensioner om dom. Dessutom finns alla ramavtal samlade på regionnivå så att det blir lättare att förhandla med bemanningsföretagen. Se mer här.

Få hjälp att komma igång med ditt företag

Vi vet att det kan kännas som ett stort steg att starta sitt första företag. Därför samarbetar vi med Rebelwork som hjälper dig starta och sköta ditt företag från grunden. Du kommer snabbt igång och från Bemlo får du även ett fördelaktigt pris!

Kom igång idag

Driver du redan ett aktiebolag?

Skriv gärna en kommentar om hur det är! Många vårdkonsulter är nog nyfikna på att höra hur du bokför eller fakturerar. Sparar du lika mycket som våra beräkningar? Du bär på intressant information som du gärna får dela med dig av i kommentarsfältet.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo