Dropptakt

Med Bemlos dropptaktskalkylator kan du enkelt räkna ut hastighet för infusioner.

VolymmlTidh
Fyll i volym och tid

Vill du höja din lön?

Med Bemlo kan du enkelt söka jobb och jämföra erbjudanden från 100+ arbetsgivare.

Vad är dropptakt?

En vanlig uppgift under arbetsdagen för sjuksköterskor är att ge infusioner eller intravenöst dropp med venkateter. Det är då viktigt att beräkna korrekt infusionshastighet för droppet, dvs. hur många droppar per minut som droppet ska vara inställt på. Dropptakt och infusionstakt är nästan samma sak, för dropptakt specificeras dock inte tidsenhet.

Vi på Bemlo fick höra från våra användare att beräkna dropptakt är något som ofta förekommer i arbetet men som kan ta extra tid att göra för hand. För att förenkla i vardagen för sjuksköterskor har vi därför utvecklat en digital droppkalkylator. Hoppas den kommer dig och dina kollegor till användning!

Vilken formel använder kalkylatorn?

+

Kalkylatorn antar 20 droppar per 1 ml infusion. Droppar i infusionsvolymen beräknas och delas därefter med antalet minuter i de timmar som angetts. Till sist avrundas värdet.Formel: (Volym*20) / (Tid*60) = Volym / (Tid*3)

Hur räknar man ut dropptakt?

+

Dropptakten beräknas som storleken på droppet (volymen infusion) delat på tiden för infusionen. Exempel: Du vill beräkna dropptakten för en infusionsvolym på 100 ml som ges över 4h. Beräkningen blir följande: 100 ml * 20 droppar / ml / 240 minuter = 2000 droppar / 240 minuter = 8 droppar / minut.

Hur många droppar är 1 ml?

+

En ml infusion är estimerad till 20 droppar. Det betyder att 1000ml dropp kan innehålla 20 000 droppar.

Hur mycket är en droppe i ml?

+

Om 1 ml infusion estimeras till 20 droppar, så är en droppe 1/20 ml eller 0,05 ml. Det innebär att 20 000 droppar är 1000 ml eller 1 liter dropp.

Hur lång tid tar en infusion? / Hur beräknas infusionstiden?

+

Infusionstiden kan beräknas som Infusionsmängden / dropptakten.Exempel: Volym: 100 ml infusion, Dropptakt: 8 droppar / minut. 100 ml * 20 droppar /ml / 8 droppar / minut = 2000 minuter / 8 = 250 min = 4h.

Hur beräknas infusionsmängden?

+

Infusionsmängden beräknas som dropptakt * infusionstid. Exempel:Dropptakt 20 droppar / minut, Infusionstid 240 minuter. Beräkning: 20 droppar / minut * 240 minuter / 20 droppar / ml = 4800 droppar / 20 droppar / ml = 240 ml.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo