Vad tjänar en specialistsjuksköterska i lön 2023?

Vad tjänar en specialistsjuksköterska i lön 2023?

Uppdaterad · 6 min läsning

Det råder stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor över hela Sverige och jobbmöjligheterna är många. Samtidigt ställer sig många frågan om det är värt att vidareutbilda sig från allmänsjuksköterska till specialist. I denna artikel har Bemlo därför samlat lönestatistik över olika specialiseringar och regioner för att du som specialistsjuksköterska ska veta vilken lön du kan förvänta dig för din kompetens. 

Specialisering som vidareutbildning

Sjuksköterskeprogrammet är bland Sveriges största i antal studenter. Programmet innefattar 180 högskolepoäng, men kan byggas på med 60-75 högskolepoäng efter ett års yrkeserfarenhet för att få specialistkompetens. Uppemot hälften av alla legitimerade sjuksköterskor har vidareutbildat sig (till specialistsjuksköterska eller barnmorska), men exakt hur många det rör sig om är svårt att säga eftersom många arbetar flera år innan de går specialistutbildningen. En del sjuksköterskor väljer att studera medan de arbetar. 

Det finns en rad olika specialiseringar som exempelvis kirurgi, äldrevård och psykiatri. De populäraste specialiseringarna bland kvinnor är distriktssjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och unga samt intensivvård. Bland män är istället ambulansvård populärast följt av anestesi och intensivvård. Barnmorskor och röntgensjuksköterskor räknas oftast inte till specialistsjuksköterskor eftersom deras utbildningar skiljer sig från övriga specialiseringar. Vidareutbildningen för barnmorskor resulterar i ytterligare en legitimation utöver allmänsjuksköterska, och utbildningen för röntgensjuksköterskor ger både en kandidatexamen i radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Information om löner för barnmorskor och röntgensjuksköterskor har Bemlo därför skrivit om separat. 

Så mycket mer tjänar en specialistsjuksköterska

Region

Vårdförbundet uppger att medellönen för en specialistsjuksköterska 2021 i regionala verksamheter var 39 891 kr/månad till skillnad från en allmänsjuksköterska, vars medellön var 35 787 kr/månad. Enligt SCB är den genomsnittliga medellönen för specialistsjuksköterskor anställda av regionerna 41 600 kr/månad och allmänsjuksköterskor 36 600 kr/månad. Anledningen till varför siffrorna skiljer sig något beror på att Vårdförbundets statistik inkluderar grundlön och fasta tillägg, medan SCBs statistik inkluderar rörliga tillägg som OB-tillägg och övertid.

Bemanning

Specialistsjuksköterskor tjänar mer än allmänsjuksköterskor även inom bemanning. Den rapporterade genomsnittslönen för en specialistsjuksköterska är 456 kr/timme, vilket hade gett en månadslön på 72 960 kr/månad förutsatt att uppdraget uppnått en månads arbetstimmar. Jämfört med en allmänsjuksköterska skiljer sig lönen åt med ca 8 000 kr, då en allmänsjuksköterska inom bemanning rapporteras tjäna 406 kr/timmen, motsvarande 64 960 kr/månaden. Dessa siffror baseras på Bemlos lönestatistik, som kommer ifrån löner bemanningssjuksköterskor rapporterat in. 

Så skiljer sig lönerna inom bemanning mellan olika regioner

Lönerna för specialistsjuksköterskor inom bemanning skiljer sig åt mellan regionerna, eftersom regioner har upphandlat olika priser med bemanningsföretag, men också för att regionernas möjlighet att tillsätta sina tjänster varierar beroende på hur många specialistsjuksköterskor som är tillgängliga. Nedan har vi listat genomsnittslönen i olika regioner för specialistsjuksköterskor inom bemanning, inklusive semesterersättning.

RegionErsättning per timme (ink. semesterers.)Ersättning per månad (ink. semesterers.)
DalarnaSEK 530SEK 84 800
GävleborgSEK 521SEK 83 360
JönköpingSEK 510SEK 81 600
KronobergSEK 485SEK 77 600£38.03
NorrbottenSEK 479SEK 76 640
GotlandSEK 474SEK 75 520
VästmanlandSEK 472SEK 75 520
UppsalaSEK 466SEK 74 560
VästerbottenSEK 464SEK 74 240
SkåneSEK 454SEK 72 640
BlekingeSEK 453SEK 72 480
SörmlandSEK 452SEK 72 320
HallandSEK 449SEK 71 840
KalmarSEK 441SEK 70 560
StockholmSEK 440SEK 70 400
ÖstergötlandSEK 439SEK 70 240
Västra GötalandSEK 397SEK 63 520

Vill du jämföra lönerna med vad allmänsjuksköterskor tjänar kan du filtrera efter sjuksköterska i Bemlos lönekalkylator eller läsa Bemlos artikel om sjuksköterskors löner.

Medellöner för olika specialiseringar

Lönerna för specialistsjuksköterskor varierar också något beroende på specialisering. Nedan jämförs medellöner för några olika inriktningar mellan region och bemanning:

Distriktssjuksköterska

Medellön i region 40 300 kr/månad

Förväntad lön inom bemanning: 430-460 kr/timme (71 810-76 820 kr/månad) 

Psykiatri

Medellön i region: 40 700 kr/månad

Förväntad lön inom bemanning: 410-440 kr/timme (68 470-73 480 kr/månad)

Barn och ungdom

Medellön i region: 41 300 kr/månad

Förväntad lön inom bemanning: 410-440 kr/timme (68 470-73 480 kr/månad)

Intensivvård

Medellön i region: 44 300 kr/månad

Förväntad lön inom bemanning: 420-450 kr/timme (70 140-75 150 kr/månad)

Anestesi

Medellön i region: 42 900 kr/månad

Förväntad lön inom bemanning: 410-440 kr/timme (68 470-73 480 kr/månad)

Lönestatistiken baseras på SCB och Bemlos lönekalkylator (i vilken avdrag för tjänstepension gjorts då ersättning inom bemanning oftast presenteras så)

Vilken roll spelar yrkeserfarenhet för den lön specialistsjuksköterskor får?

Längre erfarenhet innebär per automatik inte högre lön för specialistsjuksköterskor. Det beror på att när en vårdgivare är behov av en hyrsjuksköterska är det bemanningsföretaget med lägst upphandlat pris som får möjligheten att tillsätta platsen först. Den hyrsjuksköterskan som är tillräckligt kompetent för uppdraget hos det bemanningsföretag som är billigast för vårdgivaren kommer därför bli tillfrågad först. Att uppdrag fördelas utifrån utbud och efterfrågan av sjuksköterskor innebär att det inom bemanning inte finns en “ingångslön” i den bemärkelsen det gör i regional verksamhet.

Med det sagt är det fortfarande en fördel för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Utöver att ersättningen för specialistuppdrag är högre, har en specialistsjuksköterska större kompetens och kan därmed välja bland fler uppdrag. Att antalet uppdrag för en specialiserad bemanningssjuksköterska ökar gör det dessutom möjligt att jobba kontinuerligt och ta fler uppdrag, samtidigt som varje byte av uppdrag medför att lönen alltid blir den senast uppdaterade. Detta kan jämföras med situationen i regional verksamhet, där en fast anställd med lång yrkeserfarenhet riskerar att tjäna mindre än en nyexaminerad specialistsjuksköterska, eftersom löneutvecklingen är låg och lönen heller inte ökar vid byte av jobb. Lönerna höjs inte genom att byta jobb inom regionen eftersom dessa verksamheter inte får konkurrera med varandra. 

Övrigt som påverkar lönen för en specialistsjuksköterska

Precis som för allmänsjuksköterskor och läkare inom bemanning finns det andra faktorer utöver regionernas upphandlingar som påverkar lönen: 

Förmåner som boende, resor och tjänstepension.

Bemanningsföretagen fungerar lite olika vad gäller om och i vilken grad de erbjuder dessa ersättningar, men generellt kan man säga att om t.ex. boende och tjänstepension ingår i uppdraget finns mindre pengar kvar att utbetalas i form av lön. 

Vilka tider arbetspassen är schemalagda till.

Vid arbete under obekväma arbetstider som nattetid läggs OB-tillägg på lönen.

Fri prissättning

Om det råder brist på en specialisering och vårdgivarna därför inte hittar rätt kompetens bland bemanningsföretagens konsulter kan vårdgivaren utlysa fri prissättning. Det blir då lättare för bemanningsföretagen att hitta en passande kandidat eftersom de kan erbjuda högre lön och bättre ersättning i form av exempelvis boende. Fri prissättning blir dyrare för vårdgivaren, men kan krävas för att tillgodose vården med rätt kompetens där det råder brist, vanligtvis under sommaren och i särskilda regioner. 

Stort behov av specialistsjuksköterskor

SCBs undersökning från 2021 visar att behovet av specialistsjuksköterskor är enormt. Det råder framförallt brist på specialistsjuksköterskor med inriktning på anestesi, intensivvård och operationsvård, vars arbetsgivare uppger en brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna sjuksköterskor. Arbetsgivare redovisar också att de har svårt att tillsätta yrkeserfarna specialiserade sjuksköterskor inom psykiatrin, och även nyexaminerade distriktssjuksköterskor är efterfrågade menar 8 av 10 arbetsgivare. Dessutom är medelåldern för legitimerade sjuksköterskor relativt hög, majoriteten är i åldrarna 40-59 år vilket kan medföra att inom de områden det inte redan råder brist på sjuksköterskor - kommer det troligen bli på grund av stora pensionsavgångar. Generellt ökar också behovet av både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor eftersom vårdbehovet tilltar i takt med att befolkningen växer och blir äldre. 

Är du specialistsjuksköterska och vill prova bemanning? Skapa en profil på Bemlo så kan du snabbt se vilka uppdrag som matchar dig och din specialistkompetens!

Källor

Arbetskraftsbarometern 2021

Lönestatistik från SCB

Temarapport från SCB om sjuksköterskor utanför yrket

Bemlos lönekalkylator

Bemlos lönestatistik

Vårdförbundet om sjuksköterskor

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo