Vad tjänar en socionom i Sverige 2023?

Vad tjänar en socionom i Sverige 2023?

Publicerad · 10 min läsning

Det finns omkring 40 000 yrkesverksamma socionomer i Sverige. Med en examen från socionomlinjen har du en bred utbildning som kan leda till jobb på många olika arbetsplatser. Lönen för en socionom kan variera beroende på bland hur mycket ansvar tjänsten innebär och vilka egenskaper den kräver. Här kommer vi bland annat att gå igenom vad du kan räkna med att tjäna som socionom i Sverige 2023 och vad du kan göra för att få så hög lön som möjligt i yrket.

Socionomer behövs, inte minst när många har det svårt. Men de måste också ha löner som speglar det stora ansvar man ofta tar i yrket, och den belastning som det kan innebära att ha kontakt med samhällets utsatta.

Hur hög är medellönen för en socionom?

En svensk socionom tjänar i genomsnitt 36 800 kronor i månaden eller 441 600 om året, före skatt. Semesterersättning och rörliga bonusar är inte inräknat i de siffror som vi presenterar.  Kvinnor tjänar i snitt 36 900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36 300 kronor. 

Den genomsnittliga timlönen för en timanställd socionom är 220 kronor.Det saknas aktuell statistik för medianlönen för socionomer men den avviker sannolikt inte särskilt mycket från medellönen.

Tjänster med högre lön som kräver vidareutbildning

Efter en socionomexamen kan du vidareutbilda dig genom kursen Hälso- och sjukvårdskurator. Du kan också bygga på din utbildning genom att studera grundläggande psykoterapi eller psykoterapeutprogrammet. Båda dessa utbildningsvägar kan leda till tjänster med högre lön. För en psykoterapeut är den genomsnittliga månadslönen 41 400 kronor. På Lunds universitet kan du som har en socionomexamen vidareutbilda dig inom entreprenörsskap. Det kan också finnas andra utbildningar för socionomer på andra lärosäten.

Vidareutbildning och kompetensutveckling kan även leda till en roll som specialistsocionom. Det gäller framförallt dig som har en vidareutbildning på magisternivå inom barn och ungdom. Specialistsocionomerna är få och det finns ingen samlad statistik för hur mycket högre lön det har.

Vad är en normal ingångslön för en socionom?

31 500 är en genomsnittlig månadslön för en nyutexaminerad socionom ansluten till Akademikerförbundet 2023. Lönen kan också vara flera tusen kronor lägre för socionomer som just tagit sin examen, beroende på arbetsplats  

Vad tjänar en socionom med flera år i yrket?

En socionom kan, 10-14 år efter sin examen, räkna med en genomsnittlig månadslön på 39 100 kronor. 20-30 år efter examen är den genomsnittliga månadslönen  42 000 kronor. Löneutvecklingen är med andra ord relativt svag och många förespråkar högre löner för framförallt erfarna socionomer, eftersom dessa behövs på många arbetsplatser.

Hur hög lön har en socionom efter skatt?

Nettolönen för en socionom avgörs av en rad faktorer. Framförallt är det följande som påverkar vad du får betala i skatt: 

 • Din totala inkomst.

 • Kommunalskatt, rikssnittet är 32,24 %.

 • Regionskatt , omkring 11 %

 • Statlig skatt om du tjänar mer än 52 000 kronor i månaden.

 • Avdrag och skattelättnader

 • Begravningsavgiften, den är 25,8 öre per intjänad hundralapp 2023

Den genomsnittliga nettolönen för en socionom 2023 är 24 903 kronor.

Historisk utveckling av lönen för socionomer

2014 var genomsnittslönen för socionomer omkring 30 000 kronor i månaden och något högre för män än för kvinnor. Sedan dess har löneskillnaden först utjämnats och sedan förvandlats ett litet plus för kvinnor. 

Framtida löneutveckling baserad på indikationer

Arbetsmarknaden för socionomer bedöms vara bra och det är inte särskilt stor konkurrens om jobben. Arbetsgivare kan komma att behöva höja lönerna för att locka till sig kvalificerade sökanden. 

Frågan om höjda socionomlöner har inte drivits lika hårt som när det gäller till exempel löner för specialistsjuksköterskor. Det finns positioner som socionom som innebär hög belastning och arbete med utsatta personer. Att vara socionom kan i värsta fall innebära att man utsätts för risker. Inte minst som socialsekreterare. Bland socialsekreterare är personalomsättningen stor och det kan vara en indikation på att lönerna behöver höjas. Socialtjänsten är en grundläggande samhällsfunktion som måste fungera på ett tillfredsställande sätt. Även om det innebär att lönerna får justeras uppåt.

Enligt rapporten Var finns jobben i framtiden kommer efterfrågan på socionomer att öka om större grupper i samhället har behov av stöd. Men lönen för socionomer och antalet tjänster är också en fråga om hur stora resurser som satsas på utsatta. Vilket är en politisk fråga.

Regionala skillnader i lön för socionomer

Efterfrågan på socionomer är olika stor i olika delar av landet. Det återspeglas till viss del i vad du kan räkna med att tjäna, i olika delar av landet.

RegionGenomsnittlig månadslön
Stockholm38 300 kr
Östra Mellansverige34 700 kr
Sydsverige34 900 kr
Västsverige36 800 kr
Norra Mellansverige34 700 kr
Mellersta Norrland34 100 kr
Övre Norrland34 900 kr/månad

Sammantaget ger dessa siffror ett lägre snitt än 36 800 kr som aktuellt rikssnitt när det gäller lön för socionomer. Det beror på att siffrorna i tabellen är något äldre. Notera också att snittet är högre i Stockholm, där det jobbar flest socionomer. Något man kan notera är att lönerna inte är högre i Norrland, på samma sätt som när det gäller flera andra vårdyrken.

Vilken sektor du jobbar i påverkar lönen

Enligt Yrkeskollens siffror från 2023  kan du få jobba som socionom med högre lön inom regionen eller i den privata sektorn. Så här ser skillnaderna ut:

SektorGenomsnittlig månadslön
Statsanställd34 300 kr
Kommunalanställd36 700 kr
Regionanställd41 200 kr
Privatanställd tjänsteman40 500 kr

Skillnader i lön för socionom beroende på inriktning

Socionomutbildningen kan se olika ut, beroende på vad du studerar. Vid flera lärosäten kan man välja mellan flera olika inriktningar. Du kan till exempel specialisera dig på mångkulturellt arbete eller mot äldre och funktionshindrade. Det finns också möjlighet att satsa på internationellt arbete, socialpedagogik eller ledarskap. Eftersom dessa specialiseringar inte leder vidare mot specifika yrkestitlar, som inom flera vårdyrken, finns ingen samlad statistik över vad du tjänar utifrån vad du har valt för inriktning. Generellt kan man säga att socionomer med chefsbefattning ligger bäst till lönemässigt.

Som socionom kan du alltså få många olika jobb med olika snittlön. Här följer siffror från 2023 sammanställda av Ratsit som visar genomsnittslönen för de vanligaste socionomjobben och hur lönerna skiljer sig åt beroende på om du är man eller kvinna.

YrkestitelKvinnaMan
Socialsekreterare36 900 kr36 300 kr
Kurator36 600 kr36 500 kr
Skolkurator36 600 kr36 500 kr
Samtalsterapeut36 600 kr36 500 kr
Frivårdsinspektör34 300 kr33 200 kr

Även om kvinnor tjänar mindre än män generellt i Sverige är det inte ovanligt att kvinnor har en något högre genomsnittslön i kvinnodominerade yrken. Här finns mer information om hur socionomlöner har utvecklats för män respektive kvinnor under de tio senaste åren.

Hur mycket tjänar en socionom inom bemanning?

Konsultsocionomer fyller en viktig funktion när en verksamhet behöver extra personal för att fungera. Det kan också finnas behov av extra bemanning i samband med en tillfällig arbetstopp. I båda dessa fallen kan arbetsgivare behöva betala extra för att få socionomer med rätt kompetens. En socionom inom bemanning kan i vissa fall tjäna betydligt mer än en kollega med en vanlig anställning.

Det kan finnas fler fördelar än högre löner med att välja att jobba inom bemanning som socionom.

 • Det kan vara lättare att jobba så mycket, eller lite, som du själv vill.

 • Du lär dig något nytt på varje arbetsplats.

 • Du kan ha större möjlighet att hitta ett jobb som motsvarar din utbildning och erfarenhet.

Just möjligheten att kunna välja sina arbetstider är viktigt för många. Det gäller till exempel om du vill plugga och arbeta samtidigt eller kanske jobba intensivt en period för att sedan kunna ta ut en längre ledighet. Det kan också finnas nackdelar med att jobba inom bemanning, jämfört med att ha en fast tjänst. Flera av de bemanningsföretag som vi samarbetar med kan dock erbjuda fasta tjänster med kollektivavtal för socionomer. Skapa en profil hos oss på Bemlo om du är intresserad av att se vad du kan få för lön inom som socionom inom bemanning.

Enligt tidningen Framtidens Karriär, som frågat ett stort antal socionomer, är ändå möjligheten till högre lön den främsta anledningen till att jobba som socionomkonsult. Här är de fem viktigaste skälen, enligt undersökningen:

 1. Högre lön

 2. Mer flexibilitet

 3. Bättre arbetsvillkor

 4. Större fokus på klientarbetet, inte vara bunden till en organisation

 5. Mer omväxling

Svenska socionomlöner jämfört med lönerna i andra nordiska länder

En svensk socionom kan få jobb utomlands men det är inte så vanligt att det finns en exakt motsvarighet till socionomyrket i andra länder. Du kan därför behöva komplettera din svenska utbildning så att du får den kompetens som behövs för en specifik typ av tjänst. 

Motsvarigheten till att ha en socionomutbildning i Norge är en Bachelor i socialt arbete. Med den inriktningen kan du vara aktuell för många jobb i Norge som motsvarar dem du kan få som svensk socionom. Den genomsnittliga lönen för en socionom i Norge är 44 610 NOK i månaden. Omräknat till svenska kronor blir det, i skrivande stund, en månadslön på 42 923.15 SEK . 

Även i Danmark kan du få jobb som socionom. Eftersom utbildningskraven och arbetsuppgifterna kan skilja sig från hur det är att arbeta som socionom i Sverige jämför vi inte löner rakt av, men de är ofta något högre i Sverige. Här kan du läsa mer om vad som gäller rent allmänt för svenskar som får lön i Danmark. Finland har en motsvarighet till socionomyrket, för att kunna få jobb behöver du en finsk socionomlegitimation.  

Så skaffar du dig högre lön som socionom

Det är lätt att hitta lediga jobb som socionom men om du vill ha hög lön är det en del saker du behöver tänka på. Framförallt så är det viktigt att vara väl förberedd i samband med anställningsintervju och lönesamtal. Då har du chans att själv påverka din ersättning. Följande tips kan vara en utgångspunkt inför en löneförhandling:

 • Ha ett realistiskt mål utifrån vad som är en bra lön på arbetsplatsen.

 • Förbered dig på frågan om varför du bör få högre lön.

 • Lyft fram uppgifter du tar på dig utöver arbetsbeskrivningen.

 • Använd argument som kan beläggas med fakta, till exempel utbildningsmeriter.

Två andra sätt att höja sin lön som socionom är att skaffa sig en vidareutbildning som ger dig en kompetens som är eftertraktad och att jämföra olika jobb i olika delar av landet. Inklusive tjänster och uppdrag inom bemanning.

Övriga faktorer som avgör vad en socionom får i lön

Vad du tjänar som socionom beror framförallt på dina arbetsuppgifter och på vad du jobbar på för arbetsplats. Vid individuell lönesättning kan även personliga egenskaper och erfarenhet spela roll. Här är några exempel på vad som kan vara meriterande i yrket och som också indirekt kan påverka vad du får i lön:

 • Relevant utbildning vid sidan av socionomexamen

 • Kulturell kompetens

 • God empatisk förmåga

 • Språkkunskaper 

 • Kompetens inom relationsbyggande

 • Bred livserfarenhet

Att jobba övertid kan ge ett stort extra tillskott

Hur mycket övertid du är beredd att jobba är en annan faktor som i hög grad kan påverka vad du får i lön som socionom. Notera att övertidsersättning kan vara olika hög på olika arbetsplatser. Många väljer också att förhandla bort helg- och övertidsersättning för att istället få extra semesterdagar. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller övertids- och ob ersättning.

Alternativa jobb för socionomer

En socionom har en bred utbildning och kompetens som är eftertraktad i flera olika sammanhang. Även om det finns typiska socionomjobb enligt vår uppräkning ovan så har du alltså möjlighet att göra en karriär som passar utifrån just dina mål och intressen.

Här är några exempel på jobb du kan få som socionom och den genomsnittliga månadslönen som gäller 2023.

 • Socialpedagog, 32 500 kr/mån

 • Biståndshandläggare, 35 100 kr/mån

 • Arbetscoach enligt IPS modellen, 36 800 kr/mån

 • Familjerådgivare, 36 600 kr/mån

 • Familjehemsrekryterare, 36 800 kr/mån

Det finns också goda möjligheter att starta bolag och arbeta som entreprenör inom socialt arbete.

Vanliga frågor och svar om socionom lön

Vi sammanfattar den här artikeln om socionomers löner 2023 genom att svara på några av de vanligaste frågorna.

Vad tjänar en socionom i genomsnitt?

36 800 kronor är den genomsnittliga månadslönen för socionomer i Sverige 2023.

Vad är en socionom?

Socionom är inte en skyddad yrkestitel men genom Nämnden för Socionomauktorisation kan den som har en examen från socionomlinjen ansöka om en auktorisation. Som socionom kan du ha många olika yrkesroller som har att göra med socialt arbete.

Hur mycket mer tjänar en konsult socionom?

Lönerna för konsult socionomer kan variera men är generellt högre, i extrema fall uppemot dubbelt så höga.

Vad är en vanlig ingångslön för en nyutexaminerad socionom?

Den genomsnittliga ingångslönen för socionomer är 31 500 kronor 2023. 

Lönar det sig med vidareutbildning som socionom?

En vidareutbildning kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och leda till att du får högre lön.

Tjänar en socionom bra i förhållande till längden på utbildningen?

En socionomutbildning är yrkesförberedande och 3,5 år lång. Många akademiker med högre lön än socionomer har längre utbildning och kommer alltså inte ut i arbetslivet lika snabbt.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo