Vad tjänar en Barnmorska i lön 2023?

Vad tjänar en Barnmorska i lön 2023?

Uppdaterad · 6 min läsning

Barnmorskor är ett efterfrågat yrke både på grund av att mottagningarna kräver personal dygnet runt, men också på grund av stora pensionsavgångar. I denna artikel reder Bemlo därför ut hur mycket en Barnmorska kan förvänta sig i lön både som fast anställd och inom bemanning.

Hur mycket tjänar en Barnmorska inom bemanning?

Precis som inom andra sjukvårdsyrken är lönen för Barnmorskor högst inom bemanning, där snittlönen för en barnmorska ligger mellan 430-500 kr/h inklusive semesterersättning. Denna timlön skulle motsvara en månadslön mellan 72 800-83 500 kr enligt Bemlos lönekalkylator som är baserad på regionernas offentligt upphandlade ersättningar. Många Hyrbarnmorskor jobbar dock inte heltid, och arbetar ibland på resande fot, så månadslönen är inte helt representativ. Anledningen till de högre lönerna inom bemanning är framförallt den rådande bristen på sjukvårdspersonal och att uppdragen är tidsbegränsade. Man ska därför komma ihåg att Hyrbarnmorskor ibland behöver vara flexibla och arbeta med kort varsel för att möta behoven från sjukvården och avlasta fast anställda. 

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår statistik. Om du själv jobbar inom bemanning, bidra gärna genom att rapportera din lön

 

Vilka faktorer påverkar lönen inom bemanning?

Bemanningsuppdrag kan skilja sig åt vad gäller lön beroende på flera faktorer.

 • Typ av avtal

 • Bemanningsföretagens andel

 • Var du jobbar någonstans

 • Erhållna förmåner

Typ av avtal

Vilket sorts vårdavtal bemanningsföretaget slutit med vårdgivarna i regionen påverkar hur mycket en Barnmorska tjänar inom bemanning eftersom offentlig upphandling och direktupphandling tenderar till att ge varierande ersättning. Den offentliga upphandlingen är det överenskomna priset mellan regionen eller kommunen och bemanningsföretagen. De bemanningsföretag som är upphandlade får enbart bemanna till det överenskomna priset.

Ifall de upphandlade bemanningsföretagen inte kan tillgodose behovet eller om vårdgivaren är en privat aktör kan ett direktavtal slutas. Då kan alla bemanningsföretag hjälpa till att fylla behovet till fri prissättning. Dessa avtal tenderar att betala mer i utbyte mot att du kan börja arbeta på kort varsel.

Bemanningsföretagens andel

För att få bemanningsföretagen att gå runt så tar de en andel av det fakturerade priset till vårdgivaren. Fördelningen av pengarna mellan bemanningsföretaget och arbetstagaren kan variera något, men sambandet gäller att en hög faktura från bemanningsföretaget resulterar i att arbetstagaren får en hög ersättning.

 

Var du jobbar någonstans

Alla regioner har egna upphandlingar vilket gör att ersättningen du kan få varierar beroende på var du arbetar. Som en tumregel kan du tänka att det upphandlade priset är högre där bristen på personal är som störst.

Bemlo har sammanställt alla offentliga upphandlingar från regionerna och kommunerna. Det hjälper dig få en bättre uppfattning om vad du kan göra för löneanspråk. 

 

Erhållna förmåner

Eftersom bemanningsföretagen fakturerar regionen ett fast belopp minskar lönen beroende på vilka förmåner du får. Står exempelvis bemanningsbolaget för boende innebär det att du får en lägre ersättning än om du inte hade behövt ett boende.

Vanliga förmåner som påverkar ersättningen är:

 • Boende

 • Resor

 • Tjänstepension

Lönen för en Barnmorska inom privat och offentlig sektor

Hur mycket en Barnmorska tjänar i privat och offentlig sektor skiljer sig något beroende på om man räknar in både fasta och rörliga tillägg, såsom OB-tillägg och semestertillägg. Lönetilläggen varierar även med avseende på uppgifter och ansvar en Barnmorska kan ha utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Till dessa räknas exempelvis schemaläggning och mentorskap. 

 

Enligt SCB, som inkluderar rörliga tillägg i sin beräkning, tjänar en Barnmorska i offentlig sektor 42 700 kr i månaden före skatt och en Barnmorskas medianlön är 41 400 kr i månaden före skatt. I privat sektor tjänar en Barnmorska 44 500 kr i månaden före skatt och medianlönen för en Barnmorska ligger på 42 000 kr i månaden före skatt. Enligt Vårdförbundets statistik, som inkluderar grundlön och fasta tillägg, tjänar en Barnmorska istället 39 325 kr i månaden.

 

Vad har Barnmorskor i ingångslön?

För att bli Barnmorska krävs en 1.5 år lång tilläggsutbildning för en legitimerad sjuksköterska. Utbildningen möjliggör sedan Barnmorskor att specialisera sig vidare inom exempelvis assisterad befruktning eller amningsvård, men en Barnmorska kan även välja att bli doktorand och disputera. Detta gör att Barnmorskor bär med sig olika erfarenheter från utbildning såväl som jobb och tillsammans med andra relevanta färdigheter för yrket förhandlas en Barnmorskas ingångslön individuellt enligt kollektivavtal. I nuläget varierar en Barnmorskas ingångslön därför mellan 34 000-37 000 kr i månaden.

 

Inom bemanning pratar man inte på samma sätt om ingångslön eftersom regionernas och kommunernas upphandlingar inte tar hänsyn till hur lång erfarenhet du har. Så länge du når regionens minikrav på erfarenhet inom den kompetens de efterfrågar tjänar du lika mycket oavsett erfarenhet. Är du ny inom bemanning så har vi samlat 5 tips inför valet av bemanningsföretag.

Saknar du erfarenhet men vill jobba inom bemanning ändå så borde du läsa Bemlos Blogg: Jobba inom bemanning utan erfarenhet.

 

Hur ser löneutvecklingen ut för barnmorskor?

Löneutvecklingen för Barnmorskor i den offentliga sektorn var mellan år 2020 och 2021 3.4%, vilket baserat på lönepopulationens medellön motsvarade 1349 kr. I den privata sektorn ökade Barnmorskors medellön med 3.3% respektive 1338 kr baserat på lönepopulationens medellön. Jämfört med ett annat vårdyrke som allmänsjuksköterska har löneutvecklingen mellan 2020-2021 för denna yrkesgrupp ökat med 3.4 % (1169 kr/månad) i offentlig sektor och ökat med 3.6% (1361 kr/månad) i privat sektor. Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden ökade under samma tidsperiod med 2.5 % inom offentlig sektor och 2.7 % inom privat sektor vilket i kronor motsvarade en ökning med 933 kr/månad respektive 1000 kr/månad.

 

Vårdförbundets mål är att Barnmorskor ska dubbla sin lön under sitt arbetsliv och man kräver högre löner för erfarna och yrkesskickliga Barnmorskor samt spridning och utveckling av Barnmorskors löner under hela yrkeslivet. För 10 år sedan var medellönen för Barnmorskor 32 000 kr i offentlig sektor och 33 200 kr i privat sektor. 

 

Regionerna påverkar hur mycket en Barnmorska tjänar

Hur mycket en Barnmorska tjänar beror också på region, både för fast anställda Barnmorskor och Bemanningsbarnmorskor. Sammantaget för privat och offentlig sektor är lönen för en Barnmorska med fast anställning högst i Stockholm, där medellönen är 45 800 kr/månaden. Den region som betalar lägst till Barnmorskor är mellersta Norrland, där medellönen istället är 40 500 kr/månaden.

 

Medellöner för Barnmorskor i olika regioner (privat och offentlig sektor) 2021 

 • Stockholm: 45 800 kr/månaden

 • Östra Mellansverige: 43 000 kr/månaden

 • Västsverige: 43 000 kr/månaden

 • Övre Norrland: 43 000 kr/månaden

 • Småland med öarna: 42 800 kr/månaden

 • Sydsverige: 42 200 kr/månaden

 • Norra Mellansverige: 41 500 kr/månaden

 • Mellersta Norrland: 40 500 kr/månaden

 

För Bemanningsbarnmorskor gäller istället att lönen blir högre i de regioner det råder brist på kvalificerad personal. Exempelvis kan en Bemanningsbarnmorska ta ett uppdrag i den lägst betalda regionen för fast anställning, Jämtlands län i mellersta Norrland, och tjäna 450-520 kr/h (inklusive semesterersättning). Den timlönen skulle motsvara en månadslön på 75 150-86 840 kr/månaden, alltså dubbelt så mycket som en fast anställd Barnmorska tjänar i regionen i både privat och offentlig sektor. En Bemanningsbarnmorska i Jämtlands län beräknas därmed ha högre lön än snittet inom bemanning, vilket kan jämföras med den något lägre lönen för en Bemanningsbarnmorska i Stockholm som är 400-460 kr/h (månadslön på 66 800-76 820 kr/månaden). Fler förväntade löner i olika regioner kan du hitta i Bemlos lönekalkylator

 

Bemlo har även artiklar om vad en sjuksköterska tjänar och vad en läkare tjänar om du vill läsa mer om löner. Är det något du inte fått svar på eller kan vi hjälpa dig med något annat? Kontakta oss gärna på info@bemlo.se!

 

Notera att alla lönesiffror i artikeln presenteras gäller före skatt.

 

Källor

 

Löneutveckling offentlig sektor

 

Löneutveckling privat sektor​​

Lönestatistik SCB

Löneutveckling SCB 

Vårdförbundet om barnmorskors löner

Vårdförbundet om sina källor

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo