Vad är lönen för sjuksk�öterskor inom bemanning?

Vad är lönen för sjuksköterskor inom bemanning?

Uppdaterad · 6 min läsning

De vanligaste anledningarna till att välja ett jobb som hyrsjuksköterska är flexibilitet och högre timlön. Men hur mycket mer kan man egentligen tjäna? Och vad finns det som påverkar lönen?

Funderar du på att ta steget in i bemanningsbranschen? Då har du säkert hört talas om de högre lönerna som erbjuds av bemanningsföretagen jämfört med kommunerna och regionerna. Hur mycket mer du kan tjäna beror på flera faktorer, främst var och när du kan tänka dig att jobba samt din specialistkompetens.

Hur mycket tjänar sjuksköterskor inom bemanning?

Som du säkert förstår är den slutgiltiga lönen du får ett resultat av många olika faktorer, och det finns flera olika sätt för företagen att betala ut samma mängd pengar. Därför är det omöjligt att nämna en siffra som gäller för alla. De lägsta lönerna i branschen börjar strax över 200 kr/h exklusive semesterersättning för allmänsjuksköterskor, men de kan sträcka sig över 600 kr/h för specialistsjuksköterskor i vissa extremfall. Detta motsvarar månadslöner mellan 32 000 och 96 000 kronor.

Varför tjänar bemanningssjuksköterskor mer?

Den främsta anledningen till att lönerna är högre i bemanningsbranschen är för att det råder fri prissättning. Hur mycket pengar bemanningsföretagen får in per konsult och timme bestäms i offentliga upphandlingar, där de olika företagen får lägga bud. Upphandlingarna fungerar olika i olika regioner, men generellt är det så att de företag som lägger sig lägst i pris är de som först får erbjudande om att tillsätta uppdragen.

Men samtidigt som företagen konkurrerar om uppdragen med att ha låga priser så konkurrerar de även om arbetskraften genom att ha höga löner, och de kan därför inte lägga sig för lågt heller. Det slutgiltiga priset bestäms helt enkelt av utbudet och efterfrågan på sjuksköterskor.

En anledning till att sjuksköterskor i bemanning kräver högre löner är för att det kräver en del flexibilitet även från deras sida. Viktigt att vara medveten om är att uppdrag kan bokas av med kort varsel och att du därför kan behöva resa till annan ort eller invänta nya uppdrag under vissa perioder. Vanligt är att företagen inte betalar ut någon lön när du inte jobbar, vilket kräver att du har en egen buffert. Vissa företag kan erbjuda en fast månadslön, men denna ökade trygghet innebär också att lönen i normalfallet är lägre än om du bara får lön när du är på uppdrag. Det innebär också att du inte har lika stor flexibilitet att tacka nej till uppdrag.

Hur mycket tjänar bemanningsföretagen?

En vanlig missuppfattning är att bemanningsföretagen tjänar stora pengar på sina konsulter. Faktum är att bara 5-6% av intäkterna går till vinst i de flesta företagen, vilket inte är högre än ett genomsnittligt svenskt företag. Resten går till löner för konsulter och annan personal, samt andra kostnader som krävs för att driva verksamheten. Detta är ett resultat av stenhård konkurrens om både personal och uppdrag bland över 100 bemanningsföretag.

Vilka uppdrag betalar bäst?

De flesta uppdragen som tillsätts sker via ramavtalen som bestäms genom offentlig upphandling. I vissa fall är det dock så pass svårt att få tag på personal att bemanningsföretagen inte klarar av att hitta tillräckligt med personal för att täcka det behov som finns. I dessa fall kan uppdragen direktupphandlas, vilket ofta innebär att priserna höjs. Detta gör i sin tur att bemanningsföretagen kan höja lönerna för dessa uppdrag för att locka till sig personal. Dessa uppdrag är oftast de som betalar bäst. Tidigare var direktupphandlingar vanliga men de blir färre och färre.

Lönerna i ramavtalen kan också skilja sig mycket och det finns ett antal faktorer som påverkar din lön:

Vilken region du jobbar i

Lönerna är oftast högre i regioner med stor brist på sjuksköterskor. Generellt är bristen som störst i landsbygdsregionerna.

När under året du jobbar

På sommaren är lönerna högre eftersom många är på semester och det är svårt att få tag på personal.

När på dygnet du jobbar

Om du jobbar på obekväma arbetstider, t.ex. sena kvällar eller natt, får du oftast OB-tillägg.

Din specialistkompetens

Om du har specialistkompetens får du alltid högre lön än annars. Om du har en specialisering som det är stor brist på kan du ibland få ännu högre lön i vissa regioner. Idag är bristen som störst inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Dina förmåner

Om du har förmåner som kostar mycket för bemanningsföretaget, t.ex. boende när du jobbar på annan ort än din hemort, innebär det att det finns mindre pengar kvar att betala ut i lön. Även om du har tjänstepension kan du förvänta dig en lägre lön.

Försäkringar och trygghet

De flesta bemanningsföretagen ger dig möjligheten att välja mellan flera olika upplägg för kompensation. Flera företag erbjuder garantilön, extra sjukförsäkringar och liknande, vilket gör att du kan känna större trygghet, men även påverkar din lön negativt. Generellt kan sägas att ju större trygghet du vill ha, desto lägre lön kan du förvänta dig. Detta eftersom alla garantier och försäkringar kostar pengar för bemanningsföretagen.

För att göra det lättare för dig som sjuksköterska att veta vad du borde få för lön har vi på Bemlo tagit fram ett antal verktyg:

Lönestatistik

På Bemlo har hundratals sjuksköterskor rapporterat sina löner och du kan använda verktyget för att se hur löneläget ser ut för din specialisering och i de regioner du är intresserad av att jobba i.

Till lönestatistiken →

Lönekalkylatorn

På Bemlo har vi samlat alla kommunala och regionala upphandlingar i en kalkylator som räknar ut lönen du borde tjäna som bemanningssjuksköterska. Kalkylatorn väger även in faktorer så som semesterersättning, tjänstepension, specialisering och var i landet du vill jobba. Det är ett perfekt verktyg inför löneförhandlingen. Lönekalkylatorn finns även på varje bolagssida för att få reda på vad du kan tjäna via just det bolaget.

Till lönekalkylatorn →

Upphandlingar

Vi har samlat alla offentliga upphandlingar på en och samma sida. Dessa kan du använda för att se exakt vad varje bemanningsföretag faturerar varje region och kommun. Med dessa siffror blir det lättare för dig att argumentera för en hög lön i löneförhandlingar.

Till upphandlingarna →

Sök jobb hos flera företag

Det absolut effektivaste sättet att maximera din lön är att söka jobb hos flera bemanningsföretag samtidigt. När du har erbjudanden från flera företag blir det mycket lättare att förhandla upp din lön. För att göra detta så lätt som möjligt för dig som sjuksköterska har vi tagit fram en tjänst där du kan lägga in din profil direkt på Bemlo och få den skickad till flera företag samtidigt.

Sök jobb →

Vi önskar dig ett stort lycka till i ditt jobbsökande! Har du några funderingar som du inte fått besvarade? Kontakta oss mer än gärna på info@bemlo.se!

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo