Vad tjänar en Akutsjuksköterska i lön 2023?

Vad tjänar en Akutsjuksköterska i lön 2023?

Uppdaterad · 6 min läsning

Hur mycket en akutsjuksköterska tjänar i månad kan vara svårt att hitta eftersom en akutsjuksköterskas lön ofta förväxlas med andra närliggande specialister. Här har Bemlo därför sammanställt lönestatistik över fast anställda akutsjuksköterskor och akutsjuksköterskor som jobbar inom bemanning. 

Specialiseringen akutsjukvård

En akutsjuksköterska har förutom en sjuksköterskeexamen, dessutom en ettårig vidareutbildning som specialistsjuksköterska med inriktning på akutsjukvård. Inom akutsjukvård finns dessutom inriktningar på exempelvis akut hjärtsjukvård eller akut kirurgisk vård.

Akutsjuksköterskor i arbetslivet

För akutsjuksköterskor är vanliga arbetsplatser akutmottagningar och akutvårdsavdelningar, akutsjuksköterskor kan också jobba som rådgivare på 1177. Akutsjuksköterskor arbetar alltså ofta i hektiska miljöer med nära kontakt till andra specialister som ambulanssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor (även kallade IVA-sjuksköterskor) och anestesisjuksköterskor (även kallade narkossjuksköterskor). På grund av det samarbete som sker mellan de olika avdelningarna och hur respektive kompetens ofta sträcker sig över specialiseringarnas gränser, används akutsjuksköterska ibland som paraplybegrepp för alla fyra. Om du är intresserad av att läsa mer om dessa specialiseringar tipsar vi om vår artikel specialistsjuksköterskor

En akutsjuksköterskas lön i regionen

Akutsjuksköterskors medellön

Exakt hur mycket en akutsjuksköterska tjänar inom regional verksamhet är svårt att svara på, eftersom de i statistik oftast representeras i grupp tillsammans med andra närliggande specialiseringar. I SCBs statistik delar dock akutsjuksköterskor bara yrkesgrupp med ambulanssjuksköterskor, vilket ger en god uppskattning av akutsjuksköterskors löner. 

För samtliga sektorer, alltså kommunal, regional och privat, presenterar SCB 41 300 kr som genomsnittlig månadslön för yrkesgruppen. Om man bara tittar på kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen dock högre: 47 600 kr. Notera att siffrorna gäller före skatt men inkluderar rörliga tillägg som OB, övertid, jour och semestertillägg. 

Akutsjuksköterskors medianlön

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av spannet mellan de högsta och lägsta lönerna. För akutsjuksköterskor är lönen 42 200 kr/månad i offentlig sektor (kommunal och regional) och 39 500 kr/månad i privat sektor. 

Akutsjuksköterskors lön jämfört med andra specialister

Jämfört med andra specialiseringar ligger lönen för akutsjuksköterskor nära genomsnittet.  Närliggande kompetenser såsom intensivvårdssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor tjänar 44 300 kr/månad respektive 42 900 kr/månad, vilket jämförelsevis är lite högre än akutsjuksköterskors lön. Men det finns även specialistsjuksköterskor som tjänar mindre än så, som specialistsjuksköterskor inom psykiatri och geriatrik. Generellt ligger alltså specialistsjuksköterskors löner inom regional verksamhet runt 40 000 kr/månad. Detta är en lön på 20 000-40 000 kr mindre i månaden än vad specialistsjuksköterskor inom bemanning beräknas tjäna. 

Akutsjuksköterskors lön i olika delar av Sverige

Den genomsnittliga månadslönen för en akutsjuksköterska varierar över landet. Nedan följer hur mycket akutsjuksköterskor tjänar inom olika regioner som fast anställd. 

RegionMånadsersättning
Blekinge41 000 kr/månad
Dalarna40 800 kr/månad
Gävleborg40 800 kr/månad
Gotland42 900 kr/månad
Halland43 200 kr/månad
Jämtland41 100 kr/månad
Jönköping42 900 kr/månad
Kalmar42 900 kr/månad
Kronoberg42 900 kr/månad
Norrbotten41 700 kr/månad
Skåne41 000 kr/månad
Småland42 900 kr/månad
Södermanland39 400 kr/månad
Stockholm42 000 kr/månad
Uppsala39 400 kr/månad
Värmland40 800 kr/månad
Västerbotten41 700 kr/månad
Västernorrland41 100 kr/månad
Västmanland39 400 kr/månad
Västra Götaland43 200 kr/månad
Örebro39 400 kr/månad
Östergötland39 400 kr/månad

Akutsjuksköterskors löneutveckling

Löneutveckling för sjuksköterskor är inte särskilt hög. I vissa regioner kan ingångslönerna öka i högre takt än löneutvecklingen, vilket resulterar i att nyexaminerade sjuksköterskor kan tjäna nästan lika mycket och i vissa fall mer än yrkeserfarna sjuksköterskor. Mellan åren 2020 och 2021 var löneutvecklingen 2,77% över hela arbetsmarknaden. För akutsjuksköterskor var löneutvecklingen istället 1,98% i samtliga sektorer. Jämför man dock med inflationen under de senaste åtta åren har akutsjuksköterskor haft en starkare löneutveckling. Nedan följer den genomsnittliga månadslönen för akutsjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor från år 2014 till 2021. 

(Figur 1: Genomsnittlig månadslön sedan 2014 for akutsjuksköterskor jämfört med inflationen)

En akutsjuksköterskas lön inom bemanning

Precis som andra specialistsjuksköterskor inom bemanning har en akutsjuksköterska högre lön än en allmänsjuksköterska, men också högre än akutsjuksköterskor anställda inom regional verksamhet. Beräknat utifrån offentliga upphandlingar uppskattas en akutsjuksköterska tjäna 410-440 kr/timme inom bemanning (inklusive semesterersättning, med avdrag för tjänstepension). En akutsjuksköterskas lön per månad hade motsvarat 65 600-70 400kr/månad, förutsatt att uppdraget är en månad långt.

Detta påverkar en akutsjuksköterskas lön

Vilken region uppdraget är i

En akutsjuksköterskas lön varierar över landet. Det beror dels på att regionerna har upphandlat olika priser med bemanningsföretag, dels beror det på utbud och efterfrågan av akutsjuksköterskor i respektive region. En region som har svårt att få tag på tillräckligt många akutsjuksköterskor kommer erbjuda högre löner för att fler akutsjuksköterskor ska vilja ta jobb där. Nedan har vi listat genomsnittslönen för akutsjuksköterskor i olika regioner, inklusive semesterersättning.

RegionTimersättningMånadsersättning
Blekinge440-470 kr/timme70 400-75 200 kr/månad
Dalarna360-380 kr/timme57 600-60 800 kr/månad
GävleborgFri prissättningFri prissättning
GotlandFri prissättningFri prissättning
Halland370-400 kr/timme59 200-64 000 kr/månad
Jämtland Härjedalen435 kr/timme69 600 kr/månad
JönköpingSaknar informationSaknar information
Kalmar430-460 kr/timme68 800-73 600 kr/månad
Kronoberg480-510 kr/timme76 800-81 600 kr/månad
Norrbotten410-440 kr/timme65 600-70 400 kr/månad
Skåne380-410 kr/timme57 600-65 600 kr/månad
Sörmland390-420 kr/timme62 400-67 200 kr/månad
Stockholm380-410 kr/timme60 800-65 600 kr/månad
Uppsala390-420 kr/timme62 400-67 200 kr/månad
VärmlandSaknar informationSaknar information
Västerbotten410-440 kr/timme65 600-70 400 kr/månad
Västernorrland435 kr/timme69 600 kr/månad
Västmanland390-420 kr/timme62 400-67 200 kr/månad
Västra Götaland400-420 kr/timme64 000-67 200 kr/månad
ÖrebroBemannar ej sjuksköterskorBemannar ej sjuksköterskor
Östergötland410-440 kr/timme65 600-70 400 kr/månad

Förmåner som boende och resor

Bemanningsföretaget fakturerar vårdgivare ett fast pris. Detta innebär att din ersättning påverkas av vilka förmåner som ingår i uppdraget och vad du kan behöva för att kunna utföra jobbet. Behöver du exempelvis boende och resor hjälper bemanningsföretaget ofta till med det. Om du däremot inte behöver boende och resor för att kunna utföra uppdraget, är det ett bra tillfälle att förhandla upp lönen. 

Utbetalning av pension

Vad gäller tjänstepension erbjuder bemanningsföretagen två olika lösningar. Om bemanningsföretaget har kollektivavtal, är de skyldiga att betala ut tjänstepension. Om bemanningsföretaget inte erbjuer kollektivavtal betalas tjänstepensionen istället ut som ett påslag på lönen. Vilka bemanningsföretag som har kollektivavtal och inte hittar du på Bemlos ranking över olika bemanningsföretag. Väljer du att ta ut tjänstepensionen i form av högre ersättning rekommenderar vi att själv pensionsspara 4,5% av din månadslön. 

Notera även att tjänstepension är skild från den allmänna pensionen, vilken du alltid får eftersom den betalas ut av staten. Allmän pension baseras på dina beskattade inkomster och det enda som krävs för att vara berättigad till den är att du ska ha bott eller arbetat i Sverige. 

Arbetstider 

Precis som om du vore fast anställd får du extra betalt vid arbete under obekväma arbetstider, OB-tillägg. Dessa är kvällar, nätter, helger och helgdagar. Det enda som skiljer OB-tillägget mellan bemanning och fast anställning är att det är en fast summa och inte en procentsats av månadslönen. Inom bemanning väljer du dock ditt schema själv tillskillnad från fast anställda, vill du maximera lönen som akutsjuksköterska kan du därför söka dig till uppdrag med många OB-timmar. 

Typ av upphandling

Beroende på vilket avtal bemanningsföretaget har slutit med vårdgivaren i regionen kan ersättningen variera. Det vanligaste avtalet är offentlig upphandling, vilken innebär ett överenskommet pris mellan region eller kommun och bemanningsföretaget. Det bemanningsföretag som har lägst upphandlat pris brukar få tillsätta tjänsterna först. Om en region har svårt att få tag på rätt kompetens kan regionen utlysa fri prissättning. De frångår då sina fasta upphandlade priser för att bemanningsföretagen med kort varsel ska kunna hitta en passande konsult. Bemanningsjuksköterskan som tillsätter uppdraget får alltså högre ersättning vid fri prissättning än vid offentlig upphandling, vilket bekostar vårdgivaren mer. 

Löneutveckling

Löneutvecklingen för akutsjuksköterskor inom bemanning fungerar lite annorlunda än för fast anställda. Exempelvis får du normalt sett inte en högre ersättning baserat på hur länge du har arbetat. Istället bestäms lönen nästan exklusivt av upphandlingen och vilken kompetens det är som uppdraget gäller för. Du har alltså rätt till mer eller mindre samma ersättning oavsett om du arbetat 5 eller 20 år. Det kan tyckas orättvist för de med lång erfarenhet. Värt att nämna är att med längre erfarenhet ofta har möjlighet att vara mer flexibel i vilka uppdrag du tar och är meriterande vid valet av vem som får uppdraget. Det är alltså lättare att som erfaren få de uppdrag du vill ha.

En annan positiv aspekt av bemanning är att du ständigt får den senast uppdaterade ersättningen till skillnad från fast anställning där ingångslönerna kan öka mer än vad löneutvecklingen gör. 

Är du utbildad till akutsjuksköterska? Genom att skapa en profil på Bemlo kan du enkelt söka bland aktuella uppdrag och läsa mer om bemanning. Om du undrar något får du gärna kontakta oss på info@bemlo.se så ser vi till att hjälpa dig!

Källor

Lönestatistik från SCB

Lönestatistik SSYK från SCB

Löneutveckling SCB

Bemlos lönekalkylator

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo