Så påverkas du av den nationella upphandlingen

Så påverkas du av den nationella upphandlingen

Publicerad · 3 min läsning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått godkänt att genomföra en nationell upphandling av bemanningstjänster. Avtalet ska träda i kraft i April 2023. Den nationella upphandlingen kommer orsaka stora förändringar på bemanningsmarknaden och har blivit starkt kritiserad av vissa aktörer. Men hur påverkas du som konsult?

Om nationella upphandlingen

Vad innebär en nationell upphandling?

En nationell upphandling innebär att samtliga regioner tillsammans kommer att ingå i ett gemensamt avtal som är lika över hela landet. Det får som effekt att alla bemanningsföretag lyder under samma förutsättningar över hela landet. Fördelen som SKR ser är större kontroll över bemanningskostnader, hårdare kravställning för bemanningsföretagen och administrationsfördelar av att ha ett gemensamt avtal snarare än 21 separata. Det gör även att godkända bemanningsföretag kan bemanna över hela landet vilket ses som ett plus.

När börjar den nationella upphandlingen att gälla?

Den nationella upphandlingen är planerad att träda i kraft i April 2023. Däremot tyder mycket på att upphandlingen kommer att överklagas och därmed skjuta upp datumet då det träder i kraft.

Även om avtalet skulle träda i kraft i April behöver inte det betyda att du kommer påverkas omedelbart. En region får nämligen inte hoppa på det nationella ramavtalet förrän deras egna existerande ramavtal går ut. Det betyder att regionerna successivt kommer att gå på avtalet snarare än alla på en gång.

Hur du påverkas som konsult

Uppdrag över hela landet

Eftersom upphandlingen är gemensam innebär det att upphandlade bemanningsföretag och dess underleverantörer har möjlighet att bemanna över hela landet. Detta får som effekt att mindre bemanningsföretag som blir antagna har möjlighet att konkurrera på lika grunder som större bemanningsföretag. Det får också som effekt att det blir en mindre anledning för dig som konsult att hoppa mellan olika bemanningsföretag eftersom alla har samma uppdrag inom regional vård.

Notera att kommunalvården och privatvården inte täcks utav den nationella upphandlingen.

Karenstiden förändras

Samtliga regioner kommer upprätthålla tolv (12) månaders karens från din sista dokumenterade anställningsdag i den aktuella regionen. Karensen gäller oavsett anställningsform. Precis som tidigare kommer du kunna arbeta för alla andra regioner som du inte har karens i.

För många är detta en förlängning av karenstiden. Formuleringen har också ändrats från sista arbetade pass till sista dokumenterade anställningsdag. Hur detta kommer att kontrolleras eller användas i praktiken återstår att se.

Nya krav på bemanningsföretagens rekryteringsprocess

Bemanningsföretagen får gemensamt strukturerade krav på hur rekrytering och kvalitetssäkring ska gå till. Största skillnaden för dig som konsult är att bemanningsföretagen måste hålla antingen en intervju i person eller över videomöte. Bemanningsföretaget behöver utöver det granska:

 • CV

 • Legitimationsbevis

 • Identifikationshandlingar

 • Utdrag ur Hosp

 • Utdrag ur IVO

 • Utdrag ur Belastningsregistret

 • Referenser

 • Karens

 • Riskbild för MRSA

 • Senast genomförda HLR-utbildning

Utökade krav på pension, sjuklön och försäkringar

Bemanningsföretagen får utökade krav på sig vad gäller pension, sjuklön och försäkringar. Detta gör att det blir mindre skillnad på företagens kontrakt och större fokus kommer flyttas till vad företagen tar för marginal och vad de kan erbjuda utanför uppdraget.

Pension

Bemanningsföretagen blir tvungna att betala ut tjänstepension enligt kollektivavtal. Detta innebär:

 • 4,5 % av bruttolönen upp till 44 375 kronor per månad

 • 30 % av den delen av bruttolönen som överstiger 44 375 kronor per månad

Sjuklön

Utöver lagstadgad sjuklön blir bemanningsföretagen tvungna att betala sjuklönetillägg om 10% för sjukdag 15-90.

Försäkringar

Bemanningsföretagen är tvungna att teckna trygghetsförsäkring som täcker olyckor, arbetssjukdom och smitta.

Dessa utökade krav kommer påverka dig som konsult på två sätt:

 • Du får en tryggare anställning.

 • Bemanningsföretagen för högre kostnader samt en större risk vad gäller sjukdomsfall. Detta kommer göra att bemanningsföretagen måste ta större marginaler vilket påverkar din ersättning.

Ersättningszoner ersätter olika upphandlingspriser mellan regioner

Istället för att varje Region har sina egna upphandlade priser införs olika ersättningszoner. Ersättningszonerna baseras på avståndet från närmaste medicinskt lärosäte. Zoner som ligger långt bort får högre ersättning och vice versa. Detta kommer få stor påverkan på vilken typ av ersättning en kan förvänta sig på en viss plats. Det gör också att det tidigare rankade systemet försvinner där olika bemanningsföretag är upphandlade till olika priser. Samtliga bemanningsföretag konkurrerar därför på lika grunder.

Bestämda krav på klinisk erfarenhet

För att vara aktuell för uppdrag behöver du minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation. För att vara behörig för specialist-uppdrag behöver du minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen specialistlegitimation.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo