Sjuksköterska / Läkare
arrow downTill huvudsidan

Villkor

Bemlo.se tillhandahåller en tjänst vars syfta är att knyta kontakt mellan arbetssökande inom vårdyrken med nya arbetsgivare. Tjänsten är kostnadsfri för dig som är arbetssökande.

Genom att använda tjänsten ger du oss tillåtelse att spara och bearbeta de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi delar inga personuppgifter till en arbetsgivare utan ditt samtycke. Du kan läsa mer om hur personuppgifter hanteras i vår integritetspolicyn. I samband med en anställningsprocess kan vi inhämta registerutdrag från exempelvis Socialstyrelsen för att styrka de uppgifter du lämnar.

Du måste vara minst 18 år för att få använda tjänsten. Tjänsten har ingen del i anställningsprocessen mellan dig och en eventuell arbetsgivare, förutom den inledande kontakten.

Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att kontakta oss. Vi kan när som helst avsluta tjänsten. Om någon part avslutar tjänsten tar vi bort alla personuppgifter du har gett till oss. Personuppgifter som du genom att använda tjänsten har delat med arbetsgivare kan vi ej påverka, likaså påverkas inte din relation med någon arbetsgivare av att du avslutar denna tjänst.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter vi tror är relevanta för att kunna erbjuda dig intressanta jobbmöjligheter.

Förvaring

Personuppgifter ska förvaras på ett tryggt sätt, det är strikt begränsat vilka personer som har tillgång till uppgifterna.

Transport och översändning

Vid transport och översändning av data ska personuppgifter i möjligaste mån vara krypterade.

Hur länge sparas personuppgifter

Om tjänsten avslutas tas dina personuppgifter bort. Om vi bedömer att du inte längre är intresserad av nya jobbmöjligheter rensas dina personuppgifter bort.

Åldersgräns

Denna tjänst får inte användas av personer under 18 år.

Rättning av uppgifter och rätten att bli bortglömd

Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi har sparat om dig. Om du skulle hitta fel kan vi rätta det. Du kan välja att bli bortglömd, det vill säga att vi tar bort alla din personuppgifter, genom att avsluta tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi överför inte dina personuppgifter till någon ansluten arbetsgivare utan ditt samtycke. När du går med på att skicka en intresseanmälan eller registrerar ditt CV så skickar vi dina personuppgifter till de företag du har valt att skicka dem till. I fallet av CV registering så väljer Bemlo vilka företag som vi skickar personuppgifterna till. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer, till exempel för att skicka e-post till dig. Tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss. Vi kan överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part i fall av omorganisation av verksamheten, fusion av bolaget eller överlåtelse av verksamheten.

© 2020 Bemlo